Poveikio aplinkai vertinimas

Pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos normatyvinius reikalavimus visa planuojama ūkinė veikla, kuri gali daryti poveikį aplinkai, turi būti vertinama galimo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai aspektais.

„Sweco" specialistai, turintys daugiametę patirtį, gali profesionaliai atlikti planų ir programų sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV). Taip pat PAV sudėtyje ar atskirai atliekame poveikio aplinkos orui vertinimą (PAOV) ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV). Parengiame visą reikalingą SPAV, PAV, PAOV ir PVSV dokumentaciją ir ją deriname su visuomene bei suinteresuotomis institucijomis įstatymų numatyta tvarka.

Mūsų atestuoti specialistai taip pat rengia statinių techninio projekto dalį “Aplinkos apsauga” (TP AA), ją derina su suinteresuotomis institucijomis.

  • Vytautas Belickas

    Telefonas:+37052796088