Atsakomybė

Skaidrumas ir atsakomybė yra būtina „Sweco” kaip decentralizuotos ir itin sparčiai išaugusios kompanijos sėkmės sąlyga.

„Sweco” verslo etikos struktūra

Su „Sweco” turi būti paprasta plėtoti verslą. Mūsų kompanijoje nėra vienos nedidelės vadovų grupės, palaikančios ryšius su klientais. Bet kuris iš mūsų 17 000 darbuotojų gali bendrauti tiesiogiai su užsakovais kasdieniuose susitikimuose, todėl jiems tenka didelė atsakomybė projektuose, kuriuose jie dirba.

Tai suteikia didelį lankstumą, bet tuo pačiu kelia aukštus reikalavimus mūsų darbo procesams.

Atsakingo verslo praktikos procesai

Reikalaujama, kad visi „Sweco” procesai atitiktų galiojančius teisės aktus ir taisykles, taip pat „Sweco” vidines politikas ir gaires. Visi darbuotojai yra atsakingi susipažinti ir laikytis šių politikų ir gairių. Verslo etika sustiprina „Sweco” vidinius procesus. Vadovybės susirinkimų darbotvarkėse numatyti privalomi klausimai apie verslo etiką, o Įmonės socialinės atsakomybės rizikos yra kiekvieną ketvirtį pristatomos kompanijos direktorių valdybai.

Verslo etika yra kelrodis kasdieniame mūsų konsultantų darbe: verslo etika apibrėžia kaip mes plėtojame verslą, kaip mes elgiamės vieni su kitais, kaip mes valdome organizacijos išteklius ir kaip mes veikiame išorės aplinkoje. Gerai koordinuotas verslo etikos gairių įsisavinimas yra labai svarbus „Sweco” vykdant projektus. Visi kompanijos darbuotojai privalo išklausyti verslo etikos mokymus.

„Sweco” Etikos kodeksas yra kompanijos verslo etikos pagrindas, kuriame siekiama užtikrinti kompanijos darbuotojų, tiekėjų ir partnerių atsakingą elgesį. Be kitų dalykų, politikoje teigiama, kad „Sweco” visiškai netoleruoja kyšininkavimo, korupcijos, sukčiavimo ir neteisėtų konkurenciją ribojančių veiksmų.

Kompanija yra parengusi gaires dėl antikorupcinių veiksmų ir kyšininkavimo, dovanų ir pramogų bei paramos teikimo. Visi darbuotojai privalo susipažinti su šiomis gairėmis ir jų laikytis. „Sweco” Etikos linija – tai telefonu ir internetu teikiama paslauga, suteikianti darbuotojams galimybę anonimiškai pranešti apie įtariamą verslo etikos standartų pažeidimą. „Sweco” veikla yra atestuota pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus. Įmonės kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politiką rasite čia. Vadybos sistemos taikymo sritis pateikiama čia.

Susipažinkite su svarbiausiais „Sweco“ veiklos etiką reglamentuojančiais dokumentais specialiai verslo partneriams sukurtoje skiltyje „For Partners“.