00 for ""

Aplinkosauga ir inžineriniai tyrimai

Augantys miestai ir žmogaus ūkinė veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką, tačiau šio poveikio rizika ir žala gali būti sumažintos. „Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistai padeda klientams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Aplinkosaugos konsultacijos

Aplinkosaugos valdymo sprendimai įgyja vis didesnę reikšmę įvairiose veiklos srityse. Jų taikymas ne tik leidžia sumažinti aplinkosaugos rizikas ir neigiamą poveikį aplinkai, bet ir teigiamai veikia įmonių reputaciją, prekės ženklą bei finansinius veiklos rodiklius.

Įmonės, vykdančios aplinkos taršą sukeliančią ūkinę veiklą, privalo laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų – jų yra daug ir jie nuolat keičiami bei papildomi. „Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistai teikia konsultacijas ir padeda įmonėms vesti išmetamų teršalų ir mokesčių už juos apskaitą. Mes sekame aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir informuojame užsakovus, jeigu tokie pakeitimai jiems yra svarbūs. Taip pat patariame, kaip vykdyti savo pagrindinę veiklą, kad minimaliomis sąnaudomis būtų užtikrinta atitiktis aplinkosaugos reikalavimams.

Dažnai įmonėms tiesiog reikia kvalifikuoto aplinkos inžinerijos eksperto patarimo, koks sprendimas aplinkosaugos prasme būtų racionaliausias. Kad ir koks būtų aplinkosaugos iššūkis, mes galime padėti jį profesionaliai įveikti.

Inžineriniai tyrimai

Išsamios ir tikslios žemės gelmių geotechnikos žinios yra pagrindinė saugaus projektavimo sąlyga, nesvarbu, ar tai būtų statyba, keliai, uostai ar geležinkeliai – sausumoje ar vandenyje. „Sweco“ mes esame šios srities lyderiai ir mūsų ekspertų kompetencijos apima visas geotechnikos sritis.

Sukaupėme darbo patirtį ir turime išsamių žinių apie Lietuvos podirvį, kuris suteikia mums geriausias sąlygas optimizuoti klientų projektus, atsižvelgiant į pastatų ir konstrukcijų pamatus. Turime savo gręžimo įrangą ir laboratoriją, galime pasiūlyti visas geotechnines konsultacijas ir atskirų sričių – geodezijos, geologijos, gruntų laboratorijos – paslaugas.

Pastatai ir urbanistika

Urbanizacija ir skaitmeninimas sukuria didesnį pastatų ir miestų pažangių bei tvarių sprendimų planavimo, projektavimo ir plėtros poreikį, kurį mes pasirengę išspręsti.

Pastatai ir urbanistika

Vandentvarka, energetika ir pramonė

Siūlome modernius techninius sprendimus, užtikrinančius galimybę naudotis švariu vandeniu, patikimą energijos tiekimą ir efektyviai išteklius naudojančią pramonę.

Vandentvarka, energetika ir pramone

Transporto infrastruktūra

Miestams augant ir plečiantis, keliami didesni reikalavimai efektyviai ir tvariai transporto infrastruktūrai. Mes kuriame rytojaus transporto sistemą.

Susisiekimo infrastruktura
Vandentvarkos padalinio viceprezidentas

Vandentvarkos padalinio viceprezidentas

Egidijus Kunevičius