00 for ""

Aplinkos parametrų modeliavimas

Aplinkos parametrų modeliavimas

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV) dažnai reikia pateikti gana tikslią oro taršos, kvapų sklaidos, triukšmo, o vėjo jėgainių atveju – ir šešėliavimo prognozę. Šiam tikslui naudojamas matematinis modeliavimas leidžia geriau įvertinti galimą poveikį aplinkai ar visuomenės sveikatai.

Turime ilgalaikę patirtį matematiniuose modeliavimuose

„Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistų patirtis atliekant matematinius modeliavimus, kaip svarbią poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimų dalį, yra viena solidžiausių Lietuvoje. Mes patys pirmieji, dar 2000 metais, vertindami aplinkos oro taršą ir kvapų sklaidą pradėjome taikyti matematinius modelius. Triukšmo vertinimus atliekame nuo 2008 m., o vėjo jėgainių šešėliavimų vertinimus – nuo 2012 m.

Aplinkos parametrų modeliavimas
Vytautas Belickas

Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas

Vytautas Belickas

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.