Aplinkos inžinerija

Augantys miestai ir žmogaus ūkinė veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką, tačiau šio poveikio rizikos ir žala gali būti sumažintos. „Sweco” aplinkos inžinerijos specialistai padeda Užsakovams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Aplinkosaugos konsultacijos
 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Taršos leidimai (TIPK)
 • Matematinis modeliavimas
 • Ekogeologiniai tyrimai

Aplinkosaugos konsultacijos

Aplinkosaugos valdymo sprendimai įgyja vis didesnę reikšmę įvairiose veiklos srityse. Jų taikymas ne tik leidžia sumažinti aplinkosaugos rizikas ir neigiamą poveikį aplinkai, bet ir teigiamai veikia įmonių reputaciją, prekės ženklą bei finansinius veiklos rodiklius.

Įmonės, vykdančios aplinkos taršą sukeliančią ūkinę veiklą, privalo laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų – jų yra daug ir jie nuolat keičiami bei papildomi. „Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistai teikia konsultacijas ir padeda  įmonėms vesti išmetamų teršalų ir mokesčių už juos apskaitą. Mes sekame aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir informuojame užsakovus, jeigu tokie pakeitimai jiems yra svarbūs. Taip pat patariame, kaip vykdyti savo pagrindinę veiklą, kad minimaliomis sąnaudomis būtų užtikrinta atitiktis aplinkosaugos reikalavimams.

Dažnai įmonėms tiesiog reikia kvalifikuoto aplinkos inžinerijos eksperto patarimo, koks sprendimas aplinkosaugos prasme būtų racionaliausias. Šiuo atveju, atsižvelgiant į užsakovo poreikius, teikiame valandines konsultacijas, taip pat atliekame rizikų analizę, rengiame galimybių studijas. Kad ir koks būtų aplinkosaugos iššūkis, mes galime padėti jį profesionaliai įveikti.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

Susisiekite su mumis

 • Vytautas
  Belickas
  Aplinkosaugos grupės vadovas / Aplinkos padalinys
  +370 69983628
  Fvųfgv ry. Ynvšxą