Aplinkos inžinerija

Augantys miestai ir žmogaus ūkinė veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką, tačiau šio poveikio rizikos ir žala gali būti sumažintos. „Sweco” aplinkos inžinerijos specialistai padeda Užsakovams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Aplinkosaugos konsultacijos
 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Taršos leidimai (TIPK)
 • Matematinis modeliavimas
 • Ekogeologiniai tyrimai

Ekogeologiniai tyrimai

Poveikio aplinkai vertinimas ir aplinkosaugos leidimų gavimas nėra vieninteliai reikalavimai, keliami aplinkai taršią veiklą vykdančioms įmonėms. Dažnai privaloma vykdyti taršos šaltinių arba aplinkos stebėseną, leidžiančią patvirtinti, kad vykdoma veikla nesukelia neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai. Šis uždavinys įgyvendinamas profesionaliai atliekant ekogeologinius tyrimus.

Ekogeologinių tyrimų tikslas - įvertinti žmogaus ūkinės veiklos įtaka geologinei aplinkai bei geologinių sąlygų įtaką žmogui. Jų metu surinkta informacija yra reikšminga vykdant įvairaus lygio teritorijų planavimo, aplinkosaugos, ūkinės veiklos plėtros, statybos ir kituose projektuose. „Sweco“ daugiau kaip 20 metų vykdo ekogeologinius tyrimus Lietuvoje ir šios srities paslaugas teikia šalies pramonės, energetikos, transporto infrastruktūros ir kituose sektoriuose.

Mūsų aplinkos inžinerijos specialistai vertina konkrečios teritorijos ar objekto ekologinę būklę ir aplinką, atlieka preliminariuosius ir detaliuosius ekogeologinius tyrimus, parengia užterštos teritorijos tvarkymo planus, įrengia požeminio vandens monitoringo sistemas, parengia gręžinių pasus ir potencialių geologinės aplinkos taršos židinių anketas.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

Susisiekite su mumis

 • Vytautas
  Belickas
  Aplinkosaugos grupės vadovas / Aplinkos padalinys
  +370 69983628
  Fvųfgv ry. Ynvšxą