Aplinkos inžinerija

Augantys miestai ir žmogaus ūkinė veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką, tačiau šio poveikio rizikos ir žala gali būti sumažintos. „Sweco” aplinkos inžinerijos specialistai padeda Užsakovams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Aplinkosaugos konsultacijos
 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Taršos leidimai (TIPK)
 • Matematinis modeliavimas
 • Ekogeologiniai tyrimai

Matematinis modeliavimas

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV) dažnai reikia pateikti gana tikslią oro taršos, kvapų sklaidos, triukšmo, o vėjo jėgainių atveju – ir šešėliavimo prognozę. Šiam tikslui naudojamas matematinis modeliavimas leidžia geriau įvertinti galimą poveikį aplinkai ar visuomenės sveikatai.

„Sweco“ specialistai teikia matematinio modeliavimo paslaugas, pasitelkdami legalią, aktualią ir nuolat atnaujinamą programinę įrangą. Vertiname ir modeliuojame aplinkos oro taršos ir kvapų sklaidą (AERMOD matematinis modelis), triukšmo sklaidą (CADNA-A matematinis modelis), taip pat atliekame vėjo jėgainių šešėliavimo vertinimą (WIND PRO SHADOW matematinis modelis).

„Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistų patirtis atliekant matematinius modeliavimus, kaip svarbią poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimų dalį, yra viena solidžiausių Lietuvoje. Mes patys pirmieji, dar 2000 metais, vertindami aplinkos oro taršą ir kvapų sklaidą pradėjome taikyti matematinius modelius. Triukšmo vertinimus atliekame nuo 2008 m., o vėjo jėgainių šešėliavimų vertinimus – nuo 2012 m.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

Susisiekite su mumis

 • Vytautas
  Belickas
  Aplinkosaugos grupės vadovas / Aplinkos padalinys
  +370 69983628
  Fvųfgv ry. Ynvšxą