Aplinkos inžinerija

Augantys miestai ir žmogaus ūkinė veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką, tačiau šio poveikio rizikos ir žala gali būti sumažintos. „Sweco” aplinkos inžinerijos specialistai padeda Užsakovams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Aplinkosaugos konsultacijos
 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Taršos leidimai (TIPK)
 • Matematinis modeliavimas
 • Ekogeologiniai tyrimai

Taršos leidimai – TIPK

Įmonės, kurios vykdo aplinkos taršą sukeliančią ūkinę veiklą, privalo turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, o mažesnį poveikį aplinkai sukeliančią veiklą vykdančios bendrovės - pasirūpinti paprastesniu Taršos leidimu (TL).

Integruotu požiūriu į taršos kontrolę siekiama užkirsti kelią teršalus išmesti į orą, vandenį ar dirvožemį. Taip pat siekiama efektyviai tvarkyti atliekas, o ten, kur neįmanoma – bent jau sumažinti iki minimumo, kad būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis. TIPK leidimas apibrėžia taršios ūkinės veiklos sąlygas – nustato reikalavimus, kurių privalu laikytis vykdant veiklą.

„Sweco“ turi didelę patirtį šioje srityje ir gali vertingai prisidėti sprendžiant bet kurios įmonės aplinkos taršos klausimus. Mūsų aplinkos inžinerijos specialistai yra parengę daug paraiškų įvairių mastelių bendrovių taršos leidimams gauti, aplinkos monitoringo programų, taip pat atliekų naudojimo ir šalinimo techninių reglamentų.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

Susisiekite su mumis

 • Vytautas
  Belickas
  Aplinkosaugos grupės vadovas / Aplinkos padalinys
  +370 69983628
  Fvųfgv ry. Ynvšxą