„Rail Baltica“ geležinkelio ruožo SPAV

„Rail Baltica“ ruožo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Trumpi faktai

Užsakovas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Paslaugos

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Metai

2013-2014 m.

Lietuvos teritorijoje iki šiol naudojami rusiško standarto bėgiai ir tai apsunkina susisiekimą su Vakarų Europos valstybėmis. Siekiant kokybiška geležinkelio linija sujungti Baltijos valstybių, Lenkijos ir kitų ES valstybių sostines, tiesiama europietiško standarto geležinkelio vėžė. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) yra reikšmingas žingsnis vykdant geležinkelio linijos tiesimo parengiamuosius darbus. „Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistai atliko geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena SPAV ir įvertino bei palygino ankstesnėje galimybių studijoje pasiūlytas alternatyvias linijas: Kaunas–Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena, ir Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena.

SPAV metu buvo nustatytos, apibūdintos ir įvertintos galimos reikšmingos nagrinėjamų alternatyvių sprendinių įgyvendinimo pasekmės aplinkai, konsultuotasi su valstybės institucijomis, savivaldybėmis ir visuomene. Atlikus numatytus darbus, pasiūlyta prioritetinė europietiškos geležinkelio linijos alternatyva, einanti nuo Kauno per Panevėžį iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos. SPAV buvo atliekamas vadovaujantis tvarios plėtros principais, pasekmes vertinant trims aplinkoms – socialinei, aplinkosauginei ir ekonominei.