„Fortum Heat Lietuva” kogeneracinė elektrinė Kaune

„Fortum Heat Lietuva” kogeneracinės elektrinės Kaune planavimas ir projektavimas

Trumpi faktai

Užsakovas

UAB „Fortum Heat Lietuva”

Paslaugos

 

Kuro studija

Priešprojektinio etapo ataskaita

Projekto vystymo planas

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Techninis projektas

Metai

2011-2015 m.

Apie projektą

Suvienijus kompleksines „Sweco” teritorijų planavimo, aplinkosaugos, energetikos inžinerijos ir kitų sričių specialistų žinias, suplanuota ir suprojektuota 100 MW kogeneracinė jėgainė, kuri, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius išteklius, gamins šilumos (560 GWh/metus) ir elektros (250 GWh/metus) energiją.

Planuojama, kad Kauno LEZ teritorijoje numatyta jėgainė leis padidinti Lietuvos ir Kauno regiono energetinį saugumą, sumažinti priklausomybę nuo gamtinių dujų, pagerins centrinių šilumos ir elektros tinklų pajėgumą, diversifikuos kuro bazę ir paskatins šilumos bei elektros kainų mažėjimą regiono vartotojams. Kogeneracinėje jėgainėje bus deginamas biokuras ir durpės, kietosios komunalinės, taip pat pramoninės atliekos. Pagaminama elektros energija bus nukreipiama į 10 kV elektros tinklus, o šiluma - į Kauno miesto centrinius šilumos tinklus. Projektas įgyvendintas bendrai dirbant „Sweco” Lietuvos ir Suomijos specialistams. 

Kontaktiniai asmenys