Infrastruktūros inžinerija

„Sweco” infrastruktūros inžinerijos ekspertai gali pasiūlyti Užsakovams reikiamą kompetenciją ir patirtį projektuojant transporto sistemas, gerinančias žmonių gyvenimo kokybę ir verslo aplinką. Šiandien planuodami ir projektuodami gatves, kelius, tiltus ir geležinkelius, taip pat vandens ir oro uostų statinius bei logistikos centrus, mes kuriame geresnę ateities visuomenės susisiekimo sistemą.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Kelių ir gatvių projektavimas
 • Tiltų ir viadukų projektavimas
 • Vandens uostų statinių projektavimas
 • Oro uostų statinių projektavimas
 • Hidrotechnikos statinių projektavimas
 • Transporto srautų modeliavimas
 • Inžineriniai geologiniai tyrimai
 • Gruntų laboratoriniai tyrimai

Gruntų laboratoriniai tyrimai

Modernioje „Sweco” gruntų laboratorijoje Kaune atliekami kokybiški statybos aikštelių, naudingųjų iškasenų telkinių, taip pat užterštų teritorijų gruntų tyrimai. Mūsų laboratorijoje surenkami duomenys – vertinga inžinerinių geologinių tyrimų proceso dalis.

Laboratorijos veikla akredituota Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir laboratorijos akreditavimo procedūrą.
„Sweco” specialistai gruntų tyrimus atlieka pagal Lietuvos ir įvairių tarptautinių standartų (ISO, ASTM ir kt.) reikalavimus.

Atliekami pagrindiniai gruntų fizinių savybių tyrimai: granuliometrinė sudėtis, gamtinis tankis ir drėgnis, dalelių tankis, Atterbergo ribos, gruntų filtracijos koeficientas, Proktoro tankis. Nustatomos gruntų mechaninės savybės: pasipriešinimas šlyčiai ir deformacinės savybės.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

Susisiekite su mumis

 • Tomas
  Baršauskas
  Viceprezidentas / Infrastruktūros padalinys
  +370 68787606
  Fvųfgv ry. Ynvšxą