Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstrukcija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstrukcijos projektas

Trumpi faktai

Užsakovas

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Paslaugos

Poveikio aplinkai vertinimas

Projektiniai pasiūlymai

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai

Techninis projektas

Metai

2016-2020

Apie projektą

Klaipėdos uostą nuo bangų saugantys bangolaužiai pastatyti maždaug prieš pusantro šimto metų. Antstato konstrukcija įrengta iš akmenų, supiltų tarp medinių polių. Viršvandeninė dalis sumūryta iš akmenų, vėliau apibetonuota. Dabartinis pietinio bangolaužio ilgis – 1 374 m, o šiaurinio – 733 m. Plečiant uosto pajėgumus ir didėjant didžiųjų laivų skaičiui, atėjo poreikis atsinaujinti, kadangi, eksploatuojant prastėjančios būklės bangolaužius, vis labiau būtų apribotas laivų eismas, didėtų laivų ir krovinių prastovos.

„Sweco Lietuva“ parengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimo projektinius pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimą, inžinerinius geologinius tyrinėjimus bei techninį projektą, kurio sprendiniuose numatoma sustiprinti esamus pietinį ir šiaurinį bangolaužius, nekeičiant jų konfigūracijos. Abu bangolaužiai kai kuriose vietose bus paaukštinti, dalyje hidrotechninių statinių bus įrengtos atraminės sienutės. Ant pietinio bangolaužio bus įrengtos ir apžvalgos aikštelės gyventojams. Bangolaužius planuojama rekonstruoti per trejus metus.

Įgyvendinus projektą, padidės saugumas ir logistinės grandinės efektyvumas laivybos uoste, t. y. mažės krovinių gabenimo laikas, o dėl trumpesnio išoriniame reide laivų praleisto laiko bus mažinama oro tarša iš laivų.

  • Audrius
    Bunevičius
    Viceprezidentas / Infrastruktūros padalinys
    +370 61545669
    Fvųfgv ry. Ynvšxą