Dolomito žaliavos transportavimo technologinė linija

Dolomito žaliavos transportavimo technologinės linijos projektavimas

Trumpi faktai

Užsakovas

AB „Dolomitas“

Paslaugos

Pramonės statinių projektavimas

Metai

2018-2019

Apie projektą

„Dolomitas“ užsakymu „Sweco Lietuva“ inžinieriai suprojektavo dolomito žaliavos transportavimo technologinę liniją, dar kitaip vadinama produktotiekiu. Suprojektuotos transportavimo technologinės linijos ilgis siekia 1220 metrų, plotis – 3,0 m, technologinio įrenginio aukštis nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės – 10,0 m, o našumas 400 t/val. Žaliava nuo trupintuvo karjere paduodama iš kito transporterio ant projektuojamo transporterio juostos, kuria ji nugabenama į kitą transportavimo technologinės linijos galą „Dolomitas“ teritorijoje. Dolomito žaliava bus tiekiama ant sandėliavimui skirto transporterio, kurio pagalba formuojamas sandėliavimo kaupas.

Suprojektuota transportavimo technologinė linija kerta Kruojos upę, respublikinės reikšmės kelią Nr. 151 Pakruojis – Linkuva, dviračių taką, 0,4 kV elektros perdavimo liniją. Trasai, einančiai privačios ir valstybinės žemės sklypais, suformuotas servitutas.

  • Liudas
    Zalunskis
    Viceprezidentas / Projektavimo padalinys
    +370 68515228
    Fvųfgv ry. Ynvšxą