Atliekų mechaninio apdorojimo įrenginiai

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių statyba

Trumpi faktai

Užsakovas

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Paslaugos

 

Techninio projekto ekspertizė

Statinio statybos techninė priežiūra

FIDIC inžinieriaus paslaugos

Metai

2013-2015 m.

Apie projektą

Įgyvendinant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatytas užduotis ir kuriant atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinančią atliekų panaudojimą energijai gauti, šalia Klaipėdos regioninio sąvartyno pastatyti komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginiai. „Sweco“ specialistams šiame projekte patikėta užduotis suteikti techninio projekto ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros bei FIDIC inžinieriaus paslaugas.

Naujai pastatytame atliekų tvarkymo centre bus rūšiuojamos komunalinės atliekos, taip pat apdorojamos deginti skirtos biologiškai skaidžios atliekos. Planuojama, kad apdorojamų komunalinių atliekų kiekis sieks 75 tūkst. t/metus, bus atskiriama ne mažiau 60 proc. antrinių žaliavų, o likusi dalis - išvežama sudeginti į bendrovės „Fortum Klaipėda“ termofikacinę jėgainę.

Kontaktinis asmuo

  • Virginijus
    Kriščiūnas
    Statybų priežiūros skyriaus vadovas
    +370 69948517
    Fvųfgv ry. Ynvšxą