Urbanistika ir teritorijų planavimas

Augant miestams, plečiantis visuomenės veiklos ir poreikių įvairovei, reikalingas racionalus ir toliaregis teritorijų planavimas. „Sweco” urbanistai, teritorijų planuotojai ir architektai, pasitelkdami tvarius planavimo metodus ir puikiai išmanydami teisinę aplinką, padeda Užsakovams surasti geriausius bet kokios paskirties ar lygmens teritorijų panaudojimo sprendimus. Mūsų veiklos rezultatas – optimalios ir saugios investicijos į nekilnojamąjį turtą, sėkmingai plėtojama visuomenės ekonominė, ūkinė ir kultūrinė veikla, auganti gyvenimo kokybė.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Teritorijų planavimo konsultacijos
 • Architektūrinės–urbanistinės koncepcijos
 • Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
 • Teritorijų planavimą įgyvendinančių dokumentų stebėsena
 • Darnaus judumo planavimas
 • Tvaraus miesto modelis

Teritorijų planavimą įgyvendinančių dokumentų stebėsena

Valstybės, savivaldybės ar vietovės lygmens bendrieji planai turi būti ne tik profesionaliai parengti ir patvirtinti, bet ir privaloma periodiškai atlikti parengtų sprendinių įgyvendinimo stebėseną. „Sweco“ urbanistai ir teritorijų planuotojai gali kokybiškai atlikti suplanuotos teritorijos analizę, įvertinti raidos tendencijas ir parengti stebėsenos ataskaitą. 

Vadovaudamiesi įstatymų reikalavimais ir „Sweco“ tobulinamais tyrimų bei analizės metodais, atliekame ekspertinį nagrinėjamos teritorijos plėtros tendencijų, socialinės raidos ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo įvertinimą. Vykdant stebėseną nustatomi probleminiai arealai, plano sprendinių aktualumas ir įgyvendinimo laipsnis, taip pat pateikiamos rekomendacijos bendrojo plano galiojimo tęstinumo, koregavimo ar keitimo klausimais.

„Sweco“ urbanistai ir teritorijų planuotojai turi reikiamos patirties rengiant įvairių teritorijų bendruosius planus ir parengtų sprendinių įgyvendinimo stebėseną, todėl gali vertingai prisidėti prie naujų šios srities projektų.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Susisiekite su mumis

 • Egidijus
  Kunevičius
  Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
  +370 69948516
  Fvųfgv ry. Ynvšxą