Urbanistika ir teritorijų planavimas

Augant miestams, plečiantis visuomenės veiklos ir poreikių įvairovei, reikalingas racionalus ir toliaregis teritorijų planavimas. „Sweco” urbanistai, teritorijų planuotojai ir architektai, pasitelkdami tvarius planavimo metodus ir puikiai išmanydami teisinę aplinką, padeda Užsakovams surasti geriausius bet kokios paskirties ar lygmens teritorijų panaudojimo sprendimus. Mūsų veiklos rezultatas – optimalios ir saugios investicijos į nekilnojamąjį turtą, sėkmingai plėtojama visuomenės ekonominė, ūkinė ir kultūrinė veikla, auganti gyvenimo kokybė.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Teritorijų planavimo konsultacijos
 • Architektūrinės–urbanistinės koncepcijos
 • Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
 • Teritorijų planavimą įgyvendinančių dokumentų stebėsena
 • Darnaus judumo planavimas
 • Tvaraus miesto modelis

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Racionaliai bet kurios teritorijos - ar ji apimtų šalies regioną ar pavienį žemės sklypą – plėtrai būtinas planas, tenkinantis žemės savininkų poreikius. „Sweco“ specialistai rengdami teritorijų planavimo dokumentus siekia suderinti valstybės, savivaldybių bei verslo plėtros tikslus ir visuomenės gyvenimo kokybės poreikius.

„Sweco“ specialistai profesionaliai rengia visų rūšių ir lygmenų teritorijų planavimo dokumentus – savivaldybės ar vietovės bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus bei strateginius – darnaus judumo planus. Mes planavimo procesą suprantame kaip dialogą tarp valstybės ir savivaldos institucijų, verslo įmonių ir visuomenės, todėl siekiame, kad bet kuris mūsų parengtas teritorijų planavimo dokumentas taptų visų planavimo subjektų ir suinteresuotų šalių suderintų interesų pavyzdžiu.

Mūsų patirtis planuojant valstybės strateginės reikšmės inžinerinę infrastruktūrą, aktyvus bendradarbiavimas su miestų bei rajonų savivaldybėmis, taip pat pramonės ir energetikos įmonėmis, NT vystymo bendrovėmis, išugdė stiprią urbanistikos ir teritorijų planavimo specialistų komandą, kuria galima pasikliauti planuojant bet kokios apimties projektą.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Susisiekite su mumis

 • Egidijus
  Kunevičius
  Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
  +370 69948516
  Fvųfgv ry. Ynvšxą