Urbanistika ir teritorijų planavimas

Augant miestams, plečiantis visuomenės veiklos ir poreikių įvairovei, reikalingas racionalus ir toliaregis teritorijų planavimas. „Sweco” urbanistai, teritorijų planuotojai ir architektai, pasitelkdami tvarius planavimo metodus ir puikiai išmanydami teisinę aplinką, padeda Užsakovams surasti geriausius bet kokios paskirties ar lygmens teritorijų panaudojimo sprendimus. Mūsų veiklos rezultatas – optimalios ir saugios investicijos į nekilnojamąjį turtą, sėkmingai plėtojama visuomenės ekonominė, ūkinė ir kultūrinė veikla, auganti gyvenimo kokybė.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Teritorijų planavimo konsultacijos
 • Architektūrinės–urbanistinės koncepcijos
 • Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
 • Teritorijų planavimą įgyvendinančių dokumentų stebėsena
 • Darnaus judumo planavimas
 • Tvaraus miesto modelis

Teritorijų planavimo konsultacijos

Teritorijų planavimas yra reikšminga pradinė kiekvieno statybos projekto stadija. Jos metu teisingai įvertintos teritorijos užstatymo galimybės ir apribojimai lemia projekto sėkmę, o patikimas veiksmų planas - užtikrina sklandų kitų projekto etapų įgyvendinimą.

„Sweco“ specialistai teikia profesionalias konsultacijas teritorijų planavimo dokumentų rengimo klausimais – numatomi preliminarūs dokumentų rengimo kaštai ir procedūrų trukmė, padedama valdant planavimo etapo rizikas, taip pat parengiamas planas ir kalendorinis grafikas, leidžiantis pasiekti projekto tikslus užsakovui palankiausiu metu. Mes taip pat konsultuojame jau parengtų planų sprendinių įgyvendinimo klausimais - padedame pakeisti žemės paskirtį, kadastro duomenis, nustatyti ir įregistruoti servitutus, pramonės objektų apsaugos zonas ar kitas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Esame sukaupę vertingą patirtį rengiant valstybinės reikšmės projektus - tai padeda išvengti dažniausiai daromų klaidų ir papildomų biurokratinių procedūrų, o mūsų užsakovams leidžia planavimo etape tinkamai pasiruošti ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Susisiekite su mumis

 • Egidijus
  Kunevičius
  Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
  +370 69948516
  Fvųfgv ry. Ynvšxą