Urbanistika ir teritorijų planavimas

Augant miestams, plečiantis visuomenės veiklos ir poreikių įvairovei, reikalingas racionalus ir toliaregis teritorijų planavimas. „Sweco” urbanistai, teritorijų planuotojai ir architektai, pasitelkdami tvarius planavimo metodus ir puikiai išmanydami teisinę aplinką, padeda Užsakovams surasti geriausius bet kokios paskirties ar lygmens teritorijų panaudojimo sprendimus. Mūsų veiklos rezultatas – optimalios ir saugios investicijos į nekilnojamąjį turtą, sėkmingai plėtojama visuomenės ekonominė, ūkinė ir kultūrinė veikla, auganti gyvenimo kokybė.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Teritorijų planavimo konsultacijos
 • Architektūrinės–urbanistinės koncepcijos
 • Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
 • Teritorijų planavimą įgyvendinančių dokumentų stebėsena
 • Darnaus judumo planavimas
 • Tvaraus miesto modelis

Tvaraus miesto modelis

„Sweco“ įmonių grupės architektai ir inžinieriai sukūrė tvarios miestų plėtros modelį „Tvarus miestas“ (angl. Sustainable City), kuris sėkmingai taikomas visame pasaulyje tiek mažos, tiek didelės apimties planavimo projektuose. Tai holizmo principais pagrįsta planavimo metodologija, kuri padeda atskleisti miesto sistemų tarpusavio sąveikas ir jų efektyvumo bei pelningumo potencialą.

Esame įsitikinę, kad galima sukurti aplinką tausojančius miestus, jei planavimo stadijoje atsižvelgiama į savitas vietovės sąlygas ir pritaikomi integruoti pastatų, kraštovaizdžio architektūros, transporto, vandens ir nuotekų, atliekų bei energetikos sprendimai. Pritaikant modernias technologijas galima pasiekti tokias miestų sistemų sąveikas, kurios leidžia efektyviau naudoti išteklius - taip taupomos lėšos, sukuriama didesnė aplinkosauginė ir socialinė vertė.

Remiantis „Tvaraus miesto“ principais, planavimo procese svarbus vaidmuo tenka uždaro ekologinio ciklo modeliams ir dialogui su visuomene.

Plačiau apie „Tvarų miestą“.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Susisiekite su mumis

 • Egidijus
  Kunevičius
  Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
  +370 69948516
  Fvųfgv ry. Ynvšxą