Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas

Trumpi faktai

Užsakovas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

 

Paslaugos

Bendrojo plano rengimas bei SPAV procedūrų atlikimas

Metai

2015-2019

Apie projektą

„Sweco“ bendradarbiavimo tikslas su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija buvo sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą. Rezultate buvo suformuota darni ir tvari uosto ir miesto plėtros poreikius tenkinanti aplinka, užtikrinanti nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą.

Kartu su jungtinės veiklos partneriais buvo įgyvendintas norimas pozityvus tikslas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių ir krovinių srautams pritraukti.

Rytų - Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. Bendrajam planui buvo taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

Nuotrauka Klaipėdos miesto savivaldybės

  • Egidijus
    Kunevičius
    Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
    +370 69948516
    Fvųfgv ry. Ynvšxą