„Klaipėdos mediena” paviršinių nuotekų valymo įrenginiai

AB „Klaipėdos mediena” paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir vykdymo priežiūra

Trumpi faktai

Užsakovas

AB „Klaipėdos mediena”

Paslaugos

 • Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
 • Techninis ir darbo projektai
 • Projekto vykdymo priežiūra

Metai

2014-2016

Apie projektą

„Sweco Lietuva“ gavo užduotį AB “Klaipėdos mediena” teritorijoje suprojektuoti paviršinių nuotekų valymo įrenginius, kuriuose būtų valomos paviršinės nuotekos, surenkamos 20 ha pramonės įmonės sklype.

Medžio dulkės, žievės atplaišos, purvas ir naftos produktai nuo medvežių – tai pagrindiniai teršalai, susidarantys įmonės teritorijoje ir su paviršinėmis nuotekomis patenkantys į valymo įrenginius. Rezultate buvo priimti tvarūs sprendiniai, kuriuose išvalytos nuotekos išleidžiamos į Danės upę, o dalis jų kaupiamos ir nukreipiamos į įmonės techninio – gaisrinio vandentiekio sistemą pakartotiniam panaudojimui, tuo būdu mažinant iš Danės upės techniniams poreikiams paimamo vandens poreikį.

Valymo įrenginiai yra uždaro tipo, įrengti upės kranto pylime. Požemines talpas dengianti apželdinta sklypo dalis darniai papildo įmonės teritorijos žaliuosius plotus. Lietaus metu įrenginiuose iki normatyvinių reikalavimų gali būti išvalomas 230 l/s debitas. Įrenginiuose naudojamos nuotekų valymo technologijos: nuotekų košimas, nusodinimas, atsiradus poreikiui numatyta galimybė įterpti reagentus.

Projektu įgyvendintas tikslas - įdiegti saugią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą ir panaikinti Danės upės vandens užteršimo galimybę.

 • Egidijus
  Kunevičius
  Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
  +370 69948516
  Fvųfgv ry. Ynvšxą