Nuotekų valyklos rekonstrukcija Alytuje

Alytaus nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektavimas

Trumpi faktai

Užsakovas

UAB „Dzūkijos vandenys”

Paslaugos

Vandetvarkos konsultacijos

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Architektūrinė koncepcija

Techninis projektas

Metai

XXXX m.

Apie projektą

Pasikeitus į Alytaus nuotekų valyklą patenkančių nuotekų kokybiniams ir kiekybiniams rodikliams, taip pat susidėvėjus technologiniams įrenginiams, nuspręsta įgyvendinti valyklos rekonstrukcijos projektą, kuriame pasitelktos kompleksinės „Sweco” inžinierių, architektų ir aplinkosaugos specialistų žinios.

Rengiant rekonstrukcijos techninį projektą nuotekų valyklos sklype numatytas technologijos pastatas ir daugiau nei devyni kiti uždaro bei atviro tipo technologinės sistemos objektai. Suprojektuotas vieno aukšto technologijos pastatas išsiskiria modernia architektūra ir suteikia išskirtinės estetikos visam kompleksui. „Sweco” specialistai projekte kilstelėjo kokybės ir inovacijų panašiuose projektuose kartelę – technologijos pastato stogas bus uždengtas saulės kolektoriais, taip pat numatyta įrengti 384 kWh/parą našumo vandens jėgainę, kuri išleidžiant išvalytas nuotekas gamins elektros energiją.

Kontaktinis asmuo

  • Egidijus
    Kunevičius
    Viceprezidentas / Vandentvarkos padalinys
    +370 69948516
    Fvųfgv ry. Ynvšxą