Naujienos

Infrastruktūros išmetamo anglies dioksido kiekio ribojimas yra klimato krizės sprendimo būdas

21 balandžio 2020
Jau dabar infrastruktūros sektoriai tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė atsakingi už daugiau nei 50 procentų išmetamo anglies dioksido kiekio. Iki 2050 m. šis skaičius gali išaugti iki 90 procentų. Gebėjimas įvertinti išmetamo anglies dioksido kiekį pradiniuose projekto etapuose yra būtinas, kadangi čia slypi didžiausios anglies dioksido ir sąnaudų sumažinimo galimybės.
/contentassets/030cbdadb26442ba9eda434c0337ace7/ui4_2019_race-to-electrification_770_380.jpg

Visiška elektrifikacija – lengvai pasiekiama ir įperkama

12 birželio 2019
Naujajame „Sweco“ pranešime nagrinėjama, kaip elektrifikacija paveiks Europos vartotojus. Daroma išvada, kad tai – vienas geriausių būdų klimato kaitai mažinti vartotojams patiriant nedideles išlaidas.
/contentassets/ca551ec003014dfcbd92410bbd4fb24e/ui3_re-use_of_energy_770x380_logo.jpg

Pakartotinai panaudodami energiją galime sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį

24 balandžio 2019
Energijos gamyba yra pagrindinis pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinis. Galime sumažinti šių išmetamųjų dujų kiekį pažangiau naudodami energiją ir pakartotinai panaudodami energijos perteklių. Naujojoje ataskaitoje „Sweco“ analizuoja įvairius veiksmingesnio energijos panaudojimo būdus. Ataskaitoje daroma išvada, kad pažangiau naudojant energiją galima žymiai sumažinti tiek sąnaudas, tiek išmetamųjų dujų kiekį.

Naujus kariuomenės infrastruktūros objektus projektuos UAB „Sweco Lietuva“

18 balandžio 2019
Sutarta dėl NATO saugumo investicijų programos infrastruktūros vystymo projektų Pabradėje ir Šiauliuose: Krašto apsaugos ministerija ir NATO Paramos ir pirkimų agentūra (angl. NSPA) pasirašė sutartį su UAB „Sweco Lietuva“ dėl Lietuvos kariuomenės infrastruktūros vystymo projektų.
/contentassets/a5111d023b9246cf901d567ac72d20e0/ui2_2019_renewable_energy_770x380_logo.jpg

Kaip 100 proc. pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių

27 kovo 2019
Energijos gamyba – pagrindinis anglies dioksido emisijų šaltinis visame pasaulyje. Perėjus prie atsinaujinančių energijos šaltinių šių emisijų skaičius reikšmingai sumažėtų. Naujoje ataskaitoje daroma išvada, kad, nors turime atsinaujinančiosios energijos naudojimui didinti reikiamų technologijų ir tinkamą infrastruktūrą, neveiksminga politika ir nepalankus visuotinis požiūris stabdo turimų galimybių praktinį panaudojimą.

PRANEŠIMAS DĖL ĮMONĖS REGISTRACIJOS IR BUVEINĖS ADRESO PASIKEITIMO

27 kovo 2019

„Sweco" paskelbė metinę veiklos ataskaitą „Annual report 2018“

22 kovo 2019
„Sweco” paskelbė 2018 metų veiklos ataskaitą „Annual Report 2018”. Su ja galima susipažinti atsisiuntus toliau pateiktą dokumentą (anglų k.).
/contentassets/c7b264e1e2194864993220f8639b39fc/cam9_770_380.jpg

Pranešimas dėl įmonės Vilniaus biuro adreso pasikeitimo

15 vasario 2019
/contentassets/c9f310c36855492c947d5c1daa2ea1a6/vv_770_380.jpg

„Vilniaus vandenys“ savo vandens tiekimo sistemos optimizavimui pasitelks hidraulinį modeliavimą

05 vasario 2019
Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ ir Europoje pirmaujančios inžinerijos, aplinkosaugos ir architektūros kompanijos atstovai Lietuvoje „Sweco Lietuva“ pasirašė 3 metų bendradarbiavimo sutartį dėl Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos.
/contentassets/f27aec889c4c49c9b7d5bc11f8820784/ui1_2019_1200x630_logo.jpg

Išaugusi priklausomybė nuo elektros energijos ir dažnėjančios ekstremalios oro sąlygos visuomenei kelia pavojų

30 sausio 2019
Visuomenė sparčiai vystosi technologiškai ir tampa priklausoma nuo elektros energijos. Dėl šios tendencijos tampame pažeidžiamesni esant ekstremalioms oro sąlygoms, kurios, kaip teigia Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC), keičiantis klimatui ateityje gali mus užklupti vis dažniau.