Svarbūs pranešimai

Šioje skiltyje pateikiama teisės aktuose nustatytos formos ir turinio informacija apie UAB „Sweco Lietuva“ rengiamus inžinerinio projektavimo, planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV), strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentus.

 • INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

  Atnaujinta 2021-02-23

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Minsko 7“ (įm. kodas - 304450478), Švitrigailos g. 7, 03110 Vilnius, tel. (8 679) 13314, el. p. - tautvydas@avisma.lt.

  2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt.

  3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Polikarbonato plokščių gamyba Šaltoniškių g. 4, Nemenčinėlės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr.

  4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV paskirtis - polikarbonato plokščių gamyba, produkcija - korinio polikarbonato plokštės su nuo stiprių ultravioletinių spindulių apsaugančiu sluoksniu arba be jo. PŪV pajėgumas: 2,5-3,5 tūkst. t/m.

  5. PVSV ataskaita bus eksponuojama nuo 2019-11-22 iki 2019-12-09 (imtinai) Riešės seniūnijos administracinėse patalpose - Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r., tel. (8 524) 69 657, el. p. - riesesseniunija@vrsa.lt darbo valandomis, UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - Spaudos g. 6, Vilnius, tel. (8 699) 15 667 (d. d. pirmadieniais - penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.) ir UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  6. Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2019 m. gruodžio 9 d. 17.00 val. Riešės seniūnijos administracinėse patalpose (Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r. sav.).

  7. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

  8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, 8221 Vilnius, tel. (8 5) 264 96 76, faks. (8 5) 264 9664, el. p. vilnius@nvsc.lt.

 • INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo parkai“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235, Vilnius. Tel.: +370 610 05266, el. p.: viktorija.sankauskaite@enefitgreen.lt; www.enefitgreen.ee.

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: UAB „Vėjo parkai“ planuojamų iki 18 vėjų jėgainių statyba ir veikla Akmenės r. sav.

  PŪV vieta: Kanteikių k., Sablauskių k., Mergeluičių k., Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. ir Saunorių I k., Dovydžių k., Laumenų I k., Liepkalnio k., Šliupščių k., Strimyliškių k., Kruopių sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Akmenės rajono savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM.

  Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyko: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-02-08 17:00 val.

  Su atnaujinta PŪV PAV ataskaita (2021-03-04_laida A) galite susipažinti čia.

 • INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Šilalės vėjas“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235, Vilnius. Tel.: +370 610 05266, el. p.: viktorija.sankauskaite@enefitgreen.lt; www.enefitgreen.ee.

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: UAB „ Šilalės vėjas“ planuojamų iki 12 vėjų jėgainių statyba ir veikla Šilalės r. sav.

  PŪV vieta: Kikonių k., Jankaičių k., Vaikių Lauko k., Dargalių k., Laukuvos sen., Tauragės apskr.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Tauragės departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Tauragės skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Šilalės rajono savivaldybės administracija; Varnių regioninio parko direkcija.

  Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyko: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-01-14 17:00 val.

  Su atnaujinta PŪV PAV ataskaita (2021-03-22_laida A) galite susipažinti čia.

 • INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALŲJĮ PLANĄ

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano rengimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

  Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2013-06-18 nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu, o Specialusis planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį, Specialiajam planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

  Planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt. Kontaktiniai asmenys: L. e. Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjos pareigas Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt), ir Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).

  Institucija, atsakinga už specialiojo plano rengimąSusisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal Įsakymo 4 p. atsakinga už Specialiojo plano parengimą, yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@port.lt, interneto svetainė www.portofklaipeda.lt. Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@port.lt), Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus projektų vadovė Dovilė Balsytė (tel. (8 46) 499 695, el. d.balsyte@port.lt).

  Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Kontaktiniai asmenys: Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas  (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt), Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@sweco.lt) ir Geležinkelių skyriaus vadovas Algirdas Michelkevičius  (tel. 8 614 81144, el. p. algirdas.michelkevicius@sweco.lt).

  Planavimo tikslai: suplanuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos dalyje, kurios reikia efektyviai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje vykdomai veiklai užtikrinti; nustatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros, jų teritorijų naudojimo ir apsaugos sąlygas bei reglamentus; modernizuoti ir plėsti susisiekimo transporto infrastruktūrą bei numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

  Planavimo darbų programa patvirtinta 2016-07-25 įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

  Specialiojo plano planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros, kurių metu buvo parengta ir paviešinta SPAV ataskaita, gautos SPAV subjektų išvados. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-204 buvo pritarta SPAV ataskaitai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. 2-1868 buvo pritarta Specialiojo plano koncepcijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. spalio 15 d. raštu Nr. 2-5109 buvo pritarta Specialiojo plano konkretizuotiems sprendiniams.

  Su parengtu Specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. sausio 18 d. (imtinai):

  Vieša Specialiojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. sausio 18 d. (imtinai) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (posėdžių salėje, šalia apsaugos posto), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.).

  Baigiamasis susirinkimas-konferencija / viešas svarstymas vyks 2021 m. sausio 19 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Ekstremaliosios situacijos bei karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, tame tarpe ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų kiekį, Specialiojo plano viešas svarstymas bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. sausio 19 d. 13.00 val.

  Tiesioginę internetinę vaizdo transliaciją bus galima pasiekti keliais būdais:

  Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

  Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių raštu galima planavimo organizatoriui prieš tai nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių nepriimami.

  Visuomenė, teikdama pasiūlymus raštu turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

  Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).  

  Dokumentai:

 • Informacija apie parengtą AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, LT-57242, Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com.

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

  PŪV vieta: Pramonės g. 6,  Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Kėdainių skyrius, Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt

  Pasiūlymus PAV programai galima teikti iki 2020-11-20 imtinai, aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui – UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

  Su parengta PŪV PAV programa (2020-11-22, laida A) galima susipažinti čia.

 • Informacija apie parengtą Alyvos perdirbimo ir alyvų gamybos įmonės Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

  Informacija atnaujinta 2021-01-22

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „HILL Group“, V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius, tel. +37052041653.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, V Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas:  Alyvos perdirbimo ir alyvų gamybos įmonės Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statyba ir veikla.

  PŪV vieta: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos r. sav. administracija bei Aplinkos apsaugos agentūros 2020-11-20 d. raštu Nr. (30.1)A4E-10692 įtraukta Klaipėdos m. sav. administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

  Pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima teikti iki 2020-11-12 imtinai PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai anksčiau nurodytais kontaktais.

 • Informacija apie parengtą UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamų 19 vėjo jėgainių Mamių k., Baltmiškių k., Pakutuvėnų k., Šateikių sen. ir Mažiavų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Plungės vėjo energija“, Vytauto g. 7-14, Plungė, tel. +4905514995855, el. p. b.horn@plunges-vejo-energija.eu.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. +3702622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamų 19 vėjo jėgainių Mamių k., Baltmiškių k., Pakutuvėnų k., Šateikių sen. ir Mažiavų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. statyba ir veikla.

  PŪV vieta: Mamių k., Baltmiškių k., Pakutuvėnų k., Šateikių sen. ir Mažiavų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., Telšių apskr.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Telšių skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, Plungės r. savivaldybės administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +37070662008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

  Pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima teikti iki 2020-11-09 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

  Su parengta nuasmeninta PŪV PAV programa galima susipažinti čia

 • Informacija apie parengtą UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamų 20 vėjo jėgainių Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Plungės vėjo energija“, Vytauto g. 7-14, Plungė, tel. +4905514995855, el. p. b.horn@plunges-vejo-energija.eu.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. +3702622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamų 20 vėjo jėgainių Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. statyba ir veikla.

  PŪV vieta: Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Telšių skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, Plungės r. savivaldybės administracija, Varnių regioninio parko direkcija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +37070662008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

 • Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita

  Atnaujinta 2020-11-26

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Mestilla“, Kretainio g. 5, 94103 Klaipėda, tel. 846416230, el. p. info@mestilla.lt, www.mestilla.lt.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”; Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. (8 5) 262 26 21, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: Panaudoto augalinio aliejaus perdirbimas ir riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) gamybos pajėgumo didinimas UAB „Mestilla“ gamykloje Kretainio g. 5, Klaipėdoje.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikė išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

  Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020-06-10 15:00 val

 • INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU PARENGTU TERITORIJOS TARP DANĖS UPĖS, NAUJOSIOS UOSTO G., NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO IR KURŠIŲ MARIŲ DETALIUOJU PLANU

  Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AD1-381 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“ bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AD1-656 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“ parengtas teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas (toliau – Detalusis planas).

  Planavimo organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 140, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt.

  Planavimo iniciatorius Memelio miestas, UAB (buvusi UAB „Litectus III“) Liepų g. 4, 92114 Klaipėda, tel. (8 46) 404 228, el. p. info@stemma.lt, interneto svetainė http://www.stemma.lt.

  Detaliojo plano rengėjas – pagal 2015 m. liepos 29 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-15095, UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt, ir UAB „ARCHES“, Ateities g. 10, 08303 Vilnius, tel. (8 5) 2711808, el. p. info@arches.lt, interneto svetainė arches.lt.

  Planavimo tikslai: vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais, numatyti optimalią urbanistinę struktūrą; įvertinus visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos geografinius, socialinius, kraštovaizdžio bei gretimų teritorijų įtaką planuojamai teritorijai, suformuoti daugiafunkcinę teritoriją, kurioje numatyti komercinės ir visuomeninės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrojo naudojimo ir rekreacines teritorijas; suplanuoti racionalią susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą planuojamoje teritorijoje; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; esant poreikiui numatyti žemės sklypų pertvarkymą.

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. AD1-722 ir 2016 m. liepos 20 d. Nr. AD1-2246 patvirtinta planavimo darbų programa. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūros, kurių metu buvo parengta ir paviešinta SPAV ataskaita, gautos SPAV subjektų išvados. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. (4.39)-R2-2612 buvo pritarta teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detaliojo plano koncepcijai.

  Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir parengta SPAV ataskaita galima susipažinti nuo 2020 m. gegužės 28 d. iki birželio 10 d. (imtinai):

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-21-16-91).

  Ekstremaliosios situacijos bei karantino metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir (ar) seniūnijos patalpas ir uždraudus renginius uždarose patalpose, Detaliojo plano viešas supažindinimas bei vieša ekspozicija vykdomi planavimo organizatoriaus bei Detaliojo plano rengėjo internetinėse svetainėse, viešas svarstymas organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. birželio 11 d. 15.00 val. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

  Tiesioginę internetinę vaizdo transliaciją galima pasiekti dviem būdais:

  (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 1 d. d. iki susirinkimo pradžios).

  Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukciją galite rasti čia: https://www.sweco.lt/contentassets/c1064aff23ee4e89afe5cd236e0a0c9d/prisijungimo-instrukcija.mp4.

  Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (el. p. planavimas@klaipeda.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Detaliojo plano bus nepriimami.

  Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (karantino laikotarpiu nurodyti el. pašto adresą); nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas);
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą (karantino laikotarpiu nurodyti el. pašto adresą); nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas).

  Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-21-16-91).

  Pridedami dokumentai

  Detalusis planas:

  Dokumentai:

  SPAV ataskaita:

  Publikuota 2020.05.18.

 • Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“; kontaktiniai duomenys: Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k. Panevėžio r. sav.; tinklalapis: www.dominari.lt; el. p. info@dominari.lt; tel. Nr. (+370) 45 454 014.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”; kontaktiniai duomenys: Spaudos g. 6-1, Vilnius; tinklalapis: www.sweco.lt; el. p. info@sweco.lt; tel. (8 5) 262 26 21.

  PŪV pavadinimas: Porolono gamybos įmonės veikla; vieta: Panevėžio apskritis, Panevėžio r. sav., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl.13.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

  Su PAV ataskaita galima susipažinti: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai) galima iki: 2020-06-02.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020-06-02 15:00 val. Prisijungimo nuorodą galite rasite čia.

  Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukciją galite rasti čia

  Su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAV) galite susipažinti čia.

 • Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „ETEA LT“; kontaktiniai duomenys: Jogailos g. 4, Vilnius; el. p. giuseppe.frandino@eteagroup.com; tel. Nr +390 175210428.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”; kontaktiniai duomenys: Spaudos g. 6-1, Vilnius; tinklalapis: www.sweco.lt; el. p. info@sweco.lt; tel. (8 5) 2622621.

  PŪV pavadinimas: Etilo alkoholio iš kviečių perdirbimo likutinių medžiagų gamyklos J. Janonio g. 6 Panevėžyje statyba ir veikla; vieta: Panevėžio apskr., Panevėžio m. sav., Panevėžio m., J. Janonio g. 6.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

  Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

  Su PAV ataskaita galima susipažinti: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai) galima iki imtinai: 2020-05-29.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020-05-29 15:00 val. Spauskite čia, norėdami prisijungti prie susitikimo.

  Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukciją galite rasti čia

  Su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAV) galite susipažinti čia.

 • Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“; kontaktiniai duomenys: V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius; tinklalapis: www.thermofisher.com; el. p. info.baltics@thermofisher.com; tel. Nr. (8 5) 260 2131.

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”; kontaktiniai duomenys: Spaudos g. 6-1, Vilnius; tinklalapis: www.sweco.lt; el. p. info@sweco.lt; tel. (8 5) 262 26 21.

  PŪV pavadinimas: Silicio oksido užpildų gamyba; vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Panerių sen. V. A. Graičiūno g. 8.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas; Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

  Su PAV ataskaita galima susipažinti: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  PAV ataskaita eksponuojama: Panerių seniūnijoje Žalioji a. 3, Vilnius darbo metu (I-IV 7.30-16.30, V: 7.30-15.15, Pietūs: 11.30-12.15 val. prieš šventes viena valanda trumpiau.).

  Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai) galima iki: 2020-03-10.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: Panerių seniūnijoje (Žalioji a. 3, Vilnius) 2020-03-10 1500.

  Su PAV ataskaita galima susipažinti čia.

 • Informacija apie parengtą Porolono gamybos įmonės veiklos Panevėžio aplinkl.13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programą

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“, Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k. Panevėžio r. sav. tel. (+370) 45 454 014, el. p.: info@dominari.lt

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: Porolono gamybos įmonės veikla Panevėžio aplinkl.13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav.

  PŪV vieta: Panevėžio aplinkl.13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

  Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti iki 2019-12-31 imtinai aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas teikti Aplinkos apsaugos agentūrai.

  Su parengta PAV programa galima susipažinti čia.

 • Informacija apie parengtą etilo alkoholio iš kviečių perdirbimo likutinių medžiagų gamyklos J. Janonio g. 6 Panevėžyje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „ETEA LT“, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel. +39 0175 210428, el. p. giuseppe.frandino@eteagroup.com.

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: Etilo alkoholio iš kviečių perdirbimo likutinių medžiagų gamyklos J. Janonio g. 6 Panevėžyje statyba ir veikla.

  PŪV vieta: Panevėžio apskr., Panevėžio m., J. Janonio g. 6.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

  Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti iki 2019-12-11 imtinai aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas teikti Aplinkos apsaugos agentūrai.

  Su PAV programa (2019-12-02 Laida A) galima susipažinti čia.

  Su PAV programa (2019-12-30 Laida B) galima susipažinti čia.

  Su PAV programa (2020-01-09 Laida C) galima susipažinti čia.

 • INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

  Atnaujinta 2021-02-23

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Minsko 7“ (įm. kodas - 304450478), Švitrigailos g. 7, 03110 Vilnius, tel. (8 679) 13314, el. p. - tautvydas@avisma.lt.

  2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt.

  3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Polikarbonato plokščių gamyba Šaltoniškių g. 4, Nemenčinėlės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr.

  4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV paskirtis - polikarbonato plokščių gamyba, produkcija - korinio polikarbonato plokštės su nuo stiprių ultravioletinių spindulių apsaugančiu sluoksniu arba be jo. PŪV pajėgumas: 2,5-3,5 tūkst. t/m.

  5. PVSV ataskaita bus eksponuojama nuo 2019-11-22 iki 2019-12-09 (imtinai) Riešės seniūnijos administracinėse patalpose - Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r., tel. (8 524) 69 657, el. p. - riesesseniunija@vrsa.lt darbo valandomis, UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - Spaudos g. 6, Vilnius, tel. (8 699) 15 667 (d. d. pirmadieniais - penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.) ir UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  6. Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2019 m. gruodžio 9 d. 17.00 val. Riešės seniūnijos administracinėse patalpose (Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r. sav.).

  7. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

  8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, 8221 Vilnius, tel. (8 5) 264 96 76, faks. (8 5) 264 9664, el. p. vilnius@nvsc.lt.

 • INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „PV Energy“ (įm. kodas - 302444512), Kuršių g. 7, 48107 Kaunas, tel. (8 603) 52332, el. p. aurelijus@pvenergy.lt.
  2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 699) 15667, el.p. info@sweco.lt.
  3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „PV Energy“ planuojamų 2 vėjo jėgainių Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr. statyba ir veikla.
  4. Trumpas PŪV aprašymas: Planuojamos veiklos paskirtis: elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma žemės sklypuose Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Sodėnų k. (kad. Nr. 8832/0004:21 ir kad. Nr. 8832/0003:134), pastatyti ir eksploatuoti 2 VJ. PVSV ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.
  5. PVSV ataskaita bus eksponuojama nuo 2019-04-19 iki 2019-05-08 (imtinai) Lumpėnų seniūnijoje - Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Pagėgių sav., tel. (8 441) 700 27, el. p. lumpenai@pagegiai.lt darbo valandomis, UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - Spaudos g. 6, Vilnius, tel. (8 699) 15 667 (d.d. pirmadieniais - penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.) ir UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.
  6. Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2019 m. gegužės 8 d. 17:00 val. Lumpėnų seniūnijoje (Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Pagėgių sav.).
  7. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.
  8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, 972253 Tauragė, tel. (8 446) 61 167, faks. (8 446) 79 352, el. p. taurage@nvsc.lt.
 • Informacija apie parengtą Panaudoto augalinio aliejaus perdirbimo ir riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) gamybos pajėgumo didinimo UAB „Mestilla“ gamykloje Kretainio g. 5, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo programą

  Publikuota 2019-08-19

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Mestilla“, Kretainio g. 5, 94103 Klaipėda, tel. 846416230, el. p. info@mestilla.lt; www.mestilla.lt.
  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. 852622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.
  PŪV pavadinimas: Panaudoto augalinio aliejaus perdirbimas ir riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) gamybos pajėgumo didinimas UAB „Mestilla“ gamykloje Kretainio g. 5, Klaipėdoje.
  PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Kretainio g. 5.
  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Klaipėdos m. sav. administracija.
  Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

 • Informacija apie parengtą Silicio oksido užpildų gamybos V. A. Graičiūno g. 8, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo programą

  Publikuota 2018-12-21

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“, V. A. Graičiūno g. 8, 02241 Vilnius, tel. 852602131, el. p. info.baltics@thermofisher.com, www.thermoscientific.com/onebio

  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 852622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas:  Silicio oksido užpildų gamyba V. A. Graičiūno g. 8, Vilniuje.

  PŪV vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Panerių sen. V. A. Graičiūno g. 8.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus skyrius, Vilniaus apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Vilniaus m. sav. administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

  Pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima teikti iki 2019-01-10 imtinai PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

  Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  PAV programa (atsisiųsite paspaudę žemiau esančią nuorodą)
  18073_PAV_PR-1_laida_A

 • Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos

  Publikuota 2018-08-09

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J.  Janonio g. 24, Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt, http://www.portofklaipeda.lt/.

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimas (statyba) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas bei pietinių uosto vartų statyba.

  PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija.

  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Klaipėdos m. sav., Neringos sav.

  Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV PAV: Aplinkos apsaugos agentūra, A.  Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8706) 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

  Su parengta PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2018-08-13 iki 2018-09-11 (imtinai):

  • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.), tel. (8 46) 499 600;
  • UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (pirmadieniais–penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.), tel. (8 5) 262 2621;
  • UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje - http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2018-09-11 (imtinai) aukščiau nurodytais kontaktais PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai).

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks š. m. rugsėjo 11 d., 17 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

  PAV ataskaita (atsisiųsite paspaudę žemiau esančią nuorodą):
  2019-02-26, Laida E (suderinta su PAV subjektais).

 • Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos

  Publikuota 2018-02-27

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. 846499600, el.p. info@port.lt, http://www.portofklaipeda.lt/.

  Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 852622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

  PŪV pavadinimas:  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimas (statyba) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas bei pietinių uosto vartų statyba.

  PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija.

  PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Klaipėdos m. sav. administracija; Neringos sav. administracija.

  Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

  Pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima teikti iki 2018-03-15 imtinai PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

  Papildyta ir patikslinta PAV programa (2018-05-14 Laida E):

 • Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Šilutės vėjo parkas 3“ (įm. kodas - 304110924), Olimpiečių g. 1-40, 09235 Vilnius, tel. (8 655) 593 88, el. p. justina.buceviciene@4energia.ee.

  PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 65 84, faks. (8 5) 261 75 07, el.p. info@sweco.lt.

  PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Šilutės vėjo parkas 3“ planuojamų 7 vėjo jėgainių esančių Meišlaukių k. (Usėnų sen.), Kavolių k. (Usėnų sen.), Kekersų k. (Katyčių sen.), Šėrių k. (Juknaičių sen.), Vaitkaičių k. (Juknaičių sen.), Okslindžių k. (Juknaičių sen.), Šilutės r. sav., Klaipėdos apskr. statyba ir veikla.

  Trumpas PŪV aprašymas: Planuojamos veiklos paskirtis: elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma išsinuomotuose žemės sklypuose Šilutės r. sav. Usėnų sen. Meišlaukių k. (kad. Nr.8877/0001:247), Juknaičių sen. Šėrių k. (kad. Nr.8820/0002:199), Usėnų sen. Kavolių k. (kad. Nr.8877/0001:257), Katyčių sen. Kekersų k. (kad. Nr.8822/0004:176), Usėnų sen. Kavolių k. (kad. Nr.8877/0001:299), Juknaičių sen. Vaitkaičių k. (kad. Nr.8844/0006:112), Juknaičių sen. Okslindžių k. (kad. Nr.8844/0006:258) pastatyti ir eksploatuoti 7 VJ. PVSV ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.

  PVSV ataskaita bus eksponuojama nuo 2018-02-09 iki 2018-02-27 (imtinai) Juknaičių seniūnijoje - Šiloko g. 3, Juknaičių sen., Šilutės r., tel. (8 441) 586 18, el. p. juknaiciai@silute.lt, Usėnų seniūnijoje - Veržės g. 1, Usėnai, Šilutės r., tel. (8 441) 401 16, el. p. usenai@silute.lt, Katyčių seniūnijoje - Turgaus a. 1, Katyčiai, Šilutės r., tel. (8 441) 41541, el. p. katyciai@silute.lt darbo valandomis, UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 219 6573 (d.d. pirmadieniais - penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.) ir UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimai įvyks: 2018 m. vasario 27 d. 17:00 val. Juknaičių seniūnijoje (Šiloko g. 3, Juknaičių k., Šilutės r. sav.) ir Usėnų seniūnijoje (Veržės g. 1, Usėnai, Šilutės r. sav.).

  Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, faksu (8 5) 261 75 07 arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.
  Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, 92138 Klaipėda, tel. (8 46)410350, faks. (8 46)410335, el. p. klaipeda@nvsc.lt.

 • Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita

  Publikuota 2018-01-12

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB „Kaišiadorių paukštynas", Paukštininkų g. 15, 56500 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51 034, faks. (8 346) 52 310.

  PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507.

  PŪV pavadinimas: AB „Kaišiadorių paukštynas", modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse.

  PŪV vieta: Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadorys, Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r. sav. Kauno apskr.

  PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus, teikiantys išvadas: Kaišiadorių r. savivaldybė, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kauno skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

  Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra. Pakartotinai susipažinti su PŪV PAV ataskaita iki sausio mėn. 29 d. imtinai galima (d.d. nuo 8:00 iki 12:00 ir 12:45 iki 17:00 val.) Kaišiadorių miesto seniūnijoje – Katedros g. 4, Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 429.; UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  Pakartotinis viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: š.m. sausio mėn. 29 d. 17:00 Kaišiadorių miesto savivaldybės didžiojoje salėje (II a.) Katedros g. 4, Kaišiadorys. Pateikti pasiūlymus raštu arba nurodytu el. paštu PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo galima: UAB „Sweco Lietuva“ - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. justinas.musteikis@sweco.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atskingai institucijai. 

 • Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

  Publikuota 2017-08-18

  Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ (įm. kodas - 303212050), Olimpiečių g. 1-40, 09235 Vilnius, tel. (8 655) 593 88, el. p. justina.buceviciene@4energia.ee.

  PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 65 84, faks. (8 5) 261 75 07, el.p. info@sweco.lt.

  PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ planuojamų 12 vėjo jėgainių Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav. Usėnų sen. Kavolių k., Stremenių k. ir Juknaičių sen. Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k., veikla.

  Trumpas PŪV aprašymas: Planuojamos veiklos paskirtis: elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma išsinuomotuose žemės sklypuose Šilutės r. sav., Usėnų sen. Kavolių k. (kad. Nr. 8877/0001:261, 8877/0003:268), Stremenių k. (kad. Nr. 8877/0002:225) ir Juknaičių sen. Kūgelių k. (kad. Nr. 8820/0003:161), Okslindžių k. (kad. Nr. 8844/0006:295, 8844/0006:303, 8844/0006:299, 8844/0006:300), Skierių k. (kad. Nr. 8844/0006:293), Menklaukių k. (kad. Nr. 8844/0006:289, 8844/0006:306, 8844/0006:308) pastatyti ir eksploatuoti 12 vėjo jėgainių. PVSV ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.

  PVSV ataskaita bus eksponuojama nuo 2017-08-18 iki 2017-09-04 (imtinai) Juknaičių seniūnijoje - Šiloko g. 3, Juknaičių sen., Šilutės r., tel. (8 441) 586 18, el. p. juknaiciai@silute.lt ir Usėnų seniūnijoje - Veržės g. 2, Usėnai, Šilutės r., tel.: (8 441) 401 16, el. p. usenai@silute.lt darbo valandomis, UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 279 6088 (d.d. pirmadieniais - penktadieniais nuo 8:30 iki 16:30 val.) ir UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaitos susirinkimas įvyks: 2017 m. rugsėjo 4 d. 17:00 val. Juknaičių seniūnijoje, adresu Šiloko g. 3, Juknaičių k., 99331 Šilutės r. sav.

  Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, faksu (8 5) 261 75 07 arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

  Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, 92138 Klaipėda, tel. (8 46) 410 350, faks. (8 46) 410 335, el. p. klaipeda@nvsc.lt. 

   

 • INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMĄ (PVSV)

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Betono centras“ (į. k. 123018186), Manufaktūrų g. (buvusi Paplaujos g.) 7, Vilnius, tel. 8 5 260 0118, faks. 8 5 260 1112, el.p. a.dauksa@betonocentras.lt

  PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (į. k. 301135783), V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. 8 5 219 6584, faks. 8 5 261 7507, el.p. info@sweco.lt

  PŪV pavadinimas, vieta: Naujo betono mazgo Naujoji Riovonių g. 11, Vilniuje, statyba ir veikla.

  Trumpas vykdomos ir PŪV aprašymas: UAB „Betono centras“ - Lietuvoje veikianti įmonė, užsiimanti betono mišinių gamyba ir pardavimu, kuri siekiant padidinti gamybos apimtis, esamos gamyklos teritorijoje planuoja atsisakyti esamų gamybos linijų ir įrengti naują, didesnio pajėgumo gamyklą, renovuojant esamus pastatus ir pastatant naują technologinę gamybos liniją su administraciniu pastatu.

  PVSV ataskaita bus eksponuojama 2017-07-24 - 2017-08-08 (imtinai) Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, Vilnius, tel. 8 5 265 8950, (pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:00 -16:00 val., penktadieniais 8:00 -15:00 val.), UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1,Vilnius, tel. 8 5 279 6088 (pirmadieniais-penktadieniais 8:30 -16:30 val.), interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2017 m. rugpjūčio 8 d. 17:00 val. Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, Vilnius. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, faksu 8 5 2617507,  el. p. vytautas.belickas@sweco.lt

  Sprendimą dėl vykdomos ir PŪV galimybių priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8 5 212 4098, faks. 8 5 261 2707, el.p. info@nvsc.lt

   

 • Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą

  Publikuota 2017-03-24

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB Kaišiadorių paukštynas Paukštininkų g. 15, 56500 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51034, faks. (8 346) 52310.

  PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507.

  PŪV pavadinimas: AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse.

  PŪV vieta: Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadorys, Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r. sav. Kauno apskr.

  PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus, teikiantys išvadas: Kaišiadorių r. savivaldybė, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kauno skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

  Atsakinga institucija, priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra. Susipažinti su PŪV PAV ataskaita iki balandžio mėn. 10 d. imtinai galima (d.d. nuo 8:00 iki 12:00 ir 12:45 iki 17:00 val.) Kaišiadorių miesto seniūnijoje – Gedimino g. 55, Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 429.; UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: š.m. balandžio mėn. 10 d. 17:00 Kaišiadorių miesto seniūnijos salėje (buvęs kinoteatras) Gedimino g. 55, Kaišiadorys.

  Pateikti pasiūlymus raštu arba nurodytu el. paštu PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo galima: UAB „Sweco Lietuva“ - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. justinas.musteikis@sweco.lt.

  Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atskingai institucijai.  

  Viešo svarstymo susirinkimo - posėdžio dokumentai:

 • Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą

  Publikuota 2017-03-22

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB „Achema”, Jonalaukio k., 55550 Jonavos r., tel. (8 349) 56237, faks. (8 349) 56 004, el.p. info@achema.com

  PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt

  PŪV pavadinimas: Formalino gamybos agregato statyba ir veikla.

  PŪV vieta: AB „Achema” įmonės teritorija, Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Kauno apskr.

  PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus, teikiantys išvadas: Jonavos r. savivaldybė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kauno skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

  Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra. Susipažinti su PUV PAV ataskaita nuo š.m. kovo mėn. 23 d. iki balandžio mėn. 10 d. imtinai galima: AB „Achema“ bibliotekoje - Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., tel. (8 349) 56 237 (d.d. pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-16 val., penktadieniais 8-13 val.); Ruklos seniūnijoje -  Laumės g. 2, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r. sav., tel (8 349) 731 01 (d.d. pirmadieniais–ketvirtadieniais 8-17 val., penktadieniais 8-14 val.); UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - V.Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 279 6088, (d.d. pirmadieniais–penktadieniais nuo 8-16.30 val.); UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: š.m. balandžio mėn. 11 d. 17 val. AB „Achema“ įmonės teritorijoje esančioje bibliotekoje adresu Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Kauno apskr.

  Pateikti pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima: raštu arba el. paštu iki viešo supažindinimo susirinkimo PAV dokumentų regėjui UAB „Sweco Lietuva“ - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el.p. vytautas.belickas@sweco.lt.

  Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 • Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV)

  Publikuota 2017-01-10

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB „Achema”, Jonalaukio k., 55550 Jonavos r., tel. (8 349) 56 237, faks. (8 349) 56 004, el.p. info@achema.com

  PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el.p. info@sweco.lt

  PŪV pavadinimas: Kalcio amonio nitrato (KAN), amonio nitrato (AN), amonio sulfonitrato (ASN), amonio nitrato (AN) su priedais trąšų gamybos pastato su produkcijos, žaliavų sandėliais ir geležinkeliu AB „Achema“ teritorijoje Jonalaukio k.1, Ruklos sen., Jonavos r., nauja statyba ir veikla.

  PŪV vieta: AB „Achema” įmonės teritorija, Jonalaukio k.1, Ruklos sen., Jonavos r., Kauno apskr.

  PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus, teikiantys išvadas: Jonavos r. savivaldybė, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kauno skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

  Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.

  Susipažinti su PŪV PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

  Pateikti pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima: PAV dokumentų regėjui UAB „Sweco Lietuva“ - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el.p. vytautas.belickas@sweco.lt

  Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 • VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMU

  Dėl Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo

  Statinio statybvietės adresas: Kauno r. sav., Karmėlava, Oro uosto g. 4.

  Statinio naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos: Oro uosto (aerodromų) statiniai).

  Projektuotojas: UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas. Statinio projekto vadovas Giedrius Gaižauskas, giedrius.gaizauskas@sweco.lt, tel. +370 37 205 561, mob. +370 612 75 800.

  Statytojas: VĮ Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, Vilnius. Projekto vadovas Kšištof Kmecik, k.kmecik@ltou.lt, mob. +370 610 08 043.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki sausio 18 d. nuo 9.00 iki 16.00 val. darbo dienomis adresu UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, tel. +370 37 221 056, +370 612 75 800, www.sweco.lt ir www.krs.lt

  Visuomenės atstovų pasiūlymų teikimas projektiniams pasiūlymams: pasiūlymai teikiami iki 2017.01.18 16.00 val el. paštu giedrius.gaizauskas@sweco.lt

  Viešo susirinkimo duomenys: 

  • Data - 2017.01.19
  • Laikas - 17.00 val.
  • Kauno r. sav., Karmėlava, Oro uosto g. 4, administracijos pastato I aukštas

  Papildoma medžiaga:

 • Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV)

  Publikuota 2016-11-23

  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB „Achema”, Jonalaukio k., 55550 Jonavos r., tel. (8 349) 56237, faks. (8 349) 56004, el. p. info@achema.com.

  PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt.

  PŪV pavadinimas: Formalino gamybos agregato statyba ir veikla.

  PŪV vieta: AB „Achema” įmonės teritorija, Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Kauno apskr.

  PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus, teikiantys išvadas: Jonavos r. savivaldybė, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kauno skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

  Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.

  Susipažinti su PŪV PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

  Pateikti pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima: PAV dokumentų regėjui UAB „Sweco Lietuva“ - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.