00 for ""

Organizacijų CO2 pėdsako skaičiavimas

CO2 pėdsako skaičiavimo paslaugos suteikia organizacijoms galimybę tiksliai ir objektyviai įvertinti jų veiklos pėdsaką aplinkai, kurį padaro naudojamos transporto priemonės, pastatai kuriuose dirbama, įsigyjamos prekės ir paslaugos ar kiti jų veiklai būtini procesai. Suprasdamos, kaip veikia jas supančią aplinką, atsakingos organizacijos gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų, optimizuoti veiklą ir taip demonstruoti tvarumo ir atsakomybės principus suinteresuotosioms šalims. Savo klientams siūlome įvertinti savo veiklos poveikį aplinkai tarptautiniu mastu pripažįstamais GHG Protocol ir ISO 14064 standartais.

GHG protokolas ISO 14064

GHG (Greenhouse Gas) Protocol ir ISO 14064 yra tarptautinio pripažinimo sulaukę standartai, skirti organizacijoms įvertinti ir pranešti apie savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano, azoto oksidų ir kt.) išmetimo kiekį bei klimato kaitos veiksnius. Šie standartai suteikia organizacijoms struktūrizuotą metodologiją ir rekomendacijas, kaip atlikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų skaičiavimus. Savo klientams teikiame konsultacijas bei atliekame skaičiavimus pagal šių standartų struktūrą ir metodologiją, leidžiančią tiksliai ir patikimai įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį. Šie standartai padeda organizacijoms geriau suprasti jų veiklos poveikį klimatui ir aplinkai, ir atitikti tarptautinius tvarumo reikalavimus.

Dekarbonizacija ir klimato neutralumo veiksmų planai

Dekarbonizacija yra procesas, kuriuo siekiama sumažinti organizacijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą. Šis procesas yra būtinas siekiant prisidėti prie bendro tikslo – mažinti klimato kaitą ir riboti neigiamą globalinio atšilimo poveikį. Mūsų organizacija specializuojasi klimato kaitos konsultacijose bei gali padėti įgyvendinti CO2 neutralumo planus:

 • atlikti išsamų jūsų organizacijos vertinimą, nustatyti svarbiausius CO2 emisijų šaltinius ir identifikuoti galimas efektyvias mažinimo priemones;
 • sukurti CO2 emisijų mažinimo strategiją, įtraukdami konkrečius veiksmus ir tikslus siekiant CO2 neutralaus statuso;
 • rekomenduoti efektyvius technologinius sprendimus, leisiančius sumažinti CO2 emisijas;
 • padėti suprasti įvairias savanoriškas (pvz. SBTI – angl. „Science Based Target Initiative“) ar privalomas (pvz. CSRD – angl. „Corporate Sustainability Reporting Directive“) organizacijų tvarumo atskleidimo priemones ir jų keliamus reikalavimus CO2 emisijų apskaitai ir mažinimui;
 • suteikti įrankius savarankiškai emisijų stebėsenai, vertinti CO2 pėdsako mažinimo pažangą bei teikti rekomendacijas tolesniems veiksmams.

Siūlome šių emisijų tipų skaičiavimus

1 Srities (angl. Scope 1) emisijos – tai tiesioginės ŠESD emisijos, iš organizacijos kontroliuojamų ar jai priklausančių šaltinių (pvz. kuro deginimas katiluose, generatoriuose, transporto priemonėse).

2 Srities (angl. Scope 2) emisijos – tai netiesioginės ŠESD emisijos, susijusios su elektros energijos, garo, šilumos ar vėsos įsigijimu. 2-osios Srities emisijos fiziškai susidaro už organizacijos ribų ten kur ji generuojama, tačiau įtraukiama į organizacijos ŠESD apskaitą, kadangi tai yra organizacijos energijos vartojimo rezultatas.

3 Srities (angl. Scope 3) emisijos – tai emisijos susidariusios iš veiklos, kurios organizacija tiesiogiai nekontroliuoja. Į 3 Srities emisijų kiekį įeina visi šaltiniai, kurie nepatenka į organizacijos 1 ir 2 Srities ribas:

 • Įsigytos prekės ir paslaugos
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
 • Su naudojamu kuru ir įsigyjama energija susijusi veikla
 • Transportavimo paslaugos (iki įmonės)
 • Atliekų šalinimas ar perdirbimas
 • Verslo kelionės
 • Darbuotojų kelionės į darbą ir atgal
 • Išsinuomoto turto emisijos (taikoma nuomininkams)
 • Transportavimo paslaugos (iš įmonės)
 • Parduotų produktų apdorojimas
 • Parduotų produktų naudojimas
 • Parduotų produktų tvarkymas pasibaigus jų naudojimo laikui
 • Nuomojamas turtas (taikoma nuomotojams)
 • Frančizės
 • Investicijos

Tvarumo grupės vadovas

Tomas Dauskurdas

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.