00 for ""

Pastatų tvarumo vertinimas

Pastatų sertifikavimas

Tvarūs pastatai pasižymi atsakingais ir apgalvotais sprendiniais, kurie tausoja aplinką visuose pastatų gyvavimo ciklo etapuose: nuo projektavimo ir statybos iki eksploatacijos, atnaujinimo ir gyvavimo pabaigos. Glaudus projektuotojų, rangovų, architektų ir inžinierių bendradarbiavimas leidžia sukurti ilgaamžius pastatus, kurie pasižymi racionaliomis energijos sąnaudomis užtikrindami sveiką bei komfortišką aplinką. Savo klientams siūlome pasaulyje pripažįstamų tvarumo vertinimo sistemų LEED, BREEAM ir WELL, FITWEL diegimą, projektų koordinavimą ir sertifikavimą.

BREEAM/LEED/WELL/FITWEL sertifikavimas

Visuose etapuose nuo idėjos kūrimo iki pastato eksploatavimo bendradarbiaujame su investuotojais, projektavimo komanda, rangovu ir pastatų valdytojais. Kaip atestuoti vertintojai, mes palaikome ryšį su sertifikavimo įstaiga BRE (angl. „British Research Establishment“). Įgyvendindami projektus, teikiame gaires, nustatome geriausią praktiką, renkame ir tikriname dokumentus, rengiame ataskaitas sertifikavimo įstaigai ir imamės visų reikiamų veiksmų užtikrindami sklandų sertifikavimo procesą.

BREEAM ir LEED yra pagrindiniai pastatų tvarumo vertinimo metodai visame pasaulyje

Šios schemos skatina tvarią statybą, sveiką ir draugišką darbo aplinką. Sertifikuojant pastatą pagal BREEAM arba LEED schemą, galima sumažinti eksploatavimo išlaidas ir sukurti palankias vidaus aplinkos sąlygas aukštesniam darbuotojų produktyvumui. Tvarumo vertinimo sistemos pripažįstamos tarptautiniu mastu bei vertinamos investuotojų.

Tvarumo sistemos padeda atlikti pastatų vertinimą pagal šiuos kriterijus: energijos vartojimo efektyvumas, statyboms naudojamos medžiagos, projekto valdymas ir statinio eksploatavimas, atliekų tvarkymas, vandens vartojimas, pastato naudotojų sveikata ir gerovė, aplinkos tarša, prieiga prie tvaraus transporto galimybių, sklypo naudojimas ir ekologija bei naujausių inovacijų diegimas.

WELL ir FITWEL sertifikavimo schemos orientuotos išskirtinai į žmonių sveikatą ir gerovę

Daugiau kaip 90 proc. savo laiko žmonės praleidžia pastatuose, todėl svarbu užtikrinti sveiką aplinką juose. Patogūs vartotojui pastatai šiandien yra pagrindinė darnaus vystymosi tendencija. Itin daug dėmesio skiriama oro ir vandens kokybei bei prieinamumui, tinkamai mitybai, apšvietimui, fiziniam aktyvumui, komfortui, emocinei sveikatai bei inovacijoms.

Well Fitwel sertifikavimas

Studijos ir analizė

Esame patyrę tvarumo konsultantai bei partneriai, todėl priešprojektinių sprendinių analizė ir galimybių studijos yra dar viena kasdienė mūsų darbo dalis. Atliekame visas studijas ir tyrimus, kurie leidžia ne tik pagerinti sertifikavimo rezultatą, bet ir optimizuoti projektavimo sprendimus bei suteikti vertingos informacijos klientui.

Siūlome šių tipų studijas:

 1. Gyvavimo ciklo išlaidų analizė
 2. Gyvavimo ciklo vertinimas
 3. Oro kokybės planai
 4. Triukšmo analizė
 5. Šviesos taršos analizė
 6. Potvynių rizikos įvertinimas, paviršiaus nuotekų hidrodinaminis modeliavimas
 7. Ekologinis daugiakriterinis vietovės įvertinimas, biofilinis dizainas bei pesticidų naudojimo planavimas
 1. Prisitaikymo prie klimato kaitos planai
 2. Išsamus techninis ir aplinkosauginis patikrinimas
 3. Finansinės analizės ir galimybių studijos
 4. Aplinkosaugos veiksmų planai statybos metu (įskaitant erozijos, dirvožemio nuosėdų kontrolės ir oro taršos prevenciją),
 5. Dinaminis pastatų energinis modeliavimas naudojant programinę įrangą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo, dienos šviesos, insoliacijos ir šiluminio komforto nustatymą, natūralios arba hibridinės vėdinimo sistemų galimybių tyrimai
 6. Aplinkosaugos politika, ekologinio pėdsako mažinimo strategijos ir „jokių atliekų“ principo įgyvendinimas
 7. Energijos taupymo potencialo analizė
Pastatų tvarumo vertinimas_2

Dinaminis energinis modeliavimas

Naudodamiesi pastatų dinaminiais energiniais modeliavimo įrankiais, mūsų kvalifikuoti inžinieriai padeda projekto komandoms rasti energetiškai efektyvių sprendimų. Atliekame išplėstines analizes, kuriomis nustatome pastatų ir ŠVOK sistemų energijos vartojimo efektyvumus, natūralaus ir dirbtinio apšvietimo kokybę, atliekame šiluminio komforto bandymus ar gyvavimo ciklo analizes.

Ankstyvose projektavimo proceso stadijose nustatome optimalias inžinerinių sistemų galias, patariame, kaip optimizuoti įrengimo projektavimo sprendimus. Laiku parinkti tinkami sprendimai leidžia sutaupyti tiek investicijų, tiek veiklos sąnaudų.

Energetinio naudingumo vertinimas

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi pagal Lietuvoje galiojantį teisės aktą STR 2.01.02:2016. „Sweco“ inžinieriai atlieka visapusišką pastatų energinio naudingumo vertinimą, pradedant koncepcinių sprendinių parinkimu priešprojektinėje stadijoje, rengiant techninį projektą, atliekant darbo projekto korekcijas bei sertifikuojant pastatą statybos užbaigimo metu. Vertinimo metu atliekama išorinių pastato atitvarų analizė ir parinkimas, nurodomi reikiami inžinerinių sistemų efektyvumo parametrai, konsultuojama sandarumo užtikrinimo klausimais, atliekami ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimai, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo studijos.

Projektavimo padalinio viceprezidentas

Andrius Aužbikavičius

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.