00 for ""

Urbanistika ir teritorijų planavimas

Augant miestams, plečiantis visuomenės veiklos ir poreikių įvairovei, reikalingas racionalus ir toliaregis teritorijų planavimas. Pasitelkdami tvarius planavimo metodus ir puikiai išmanydami teisinę aplinką, padedame klientui surasti geriausius bet kokios paskirties ar lygmens teritorijų panaudojimo sprendimus. Mūsų veiklos rezultatas – optimalios ir saugios investicijos į nekilnojamąjį turtą, sėkmingai plėtojama visuomenės ekonominė, ūkinė ir kultūrinė veikla, auganti gyvenimo kokybė.

Teritorijų planavimo konsultacijos

Teritorijų planavimas yra reikšminga pradinė kiekvieno statybos projekto stadija. Jos metu teisingai įvertintos teritorijos užstatymo galimybės ir apribojimai lemia projekto sėkmę, o patikimas veiksmų planas – užtikrina sklandų kitų projekto etapų įgyvendinimą.

Esame sukaupę vertingą patirtį rengiant valstybinės reikšmės projektus – tai padeda išvengti dažniausiai daromų klaidų ir papildomų biurokratinių procedūrų, o mūsų klientams leidžia planavimo etape tinkamai pasiruošti ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

Konsultacijos įvairiais teritorijų planavimo klausimais

  1. Preliminarių dokumentų rengimo kaštų ir procedūrų trukmės planavimas
  2. Planas ir kalendorinio grafiko parengimas, leidžiantis pasiekti projekto tikslus klientui palankiausiu metu
  3. Planavimo etapo rizikų valdymas
  4. Žemės paskirties, kadastro duomenų keitimas
  5. Servitutų nustatymas ir registracija
  6. Pramonės objektų apsaugos zonas ar kitas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas
Urbanistika ir teritorijų planavimas_2

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Racionaliai bet kurios teritorijos – ar ji apimtų šalies regioną ar pavienį žemės sklypą – plėtrai būtinas planas, tenkinantis žemės savininkų poreikius. „Sweco“ specialistai rengdami teritorijų planavimo dokumentus siekia suderinti valstybės, savivaldybių bei verslo plėtros tikslus ir visuomenės gyvenimo kokybės poreikius.

Rengiame visų rūšių ir lygmenų teritorijų planavimo dokumentus – savivaldybės ar vietovės bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus bei strateginius – darnaus judumo planus. Mūsų patirtis planuojant valstybės strateginės reikšmės inžinerinę infrastruktūrą, aktyvus bendradarbiavimas su miestų bei rajonų savivaldybėmis, taip pat pramonės ir energetikos įmonėmis, NT vystymo bendrovėmis, išugdė stiprią urbanistikos ir teritorijų planavimo specialistų komandą, kuria galima pasikliauti planuojant bet kokios apimties projektą.

Mes planavimo procesą suprantame kaip dialogą tarp valstybės ir savivaldos institucijų, verslo įmonių ir visuomenės, todėl siekiame, kad bet kuris mūsų parengtas teritorijų planavimo dokumentas taptų visų planavimo subjektų ir suinteresuotų šalių suderintų interesų pavyzdžiu.

Vandentvarkos padalinio viceprezidentas

Vandentvarkos padalinio viceprezidentas

Egidijus Kunevičius

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.