00 for ""

Daugelis miestų neturi prisitaikymo prie klimato kaitos plano

Tik vienas iš keturių Europos miestų turi kokį nors prisitaikymo prie gresiančios klimato kaitos planą. Vis dar turime laiko veiksmams, tačiau mums skubiai reikia didinti tempą.

Neseniai pietų Prancūziją ir šiaurės Italiją nusiaubė didžiausias potvynis per daugiau nei 100 metų. Nica buvo vienas iš labiausiai nukentėjusių Prancūzijos pakrantės miestų. Tikėtina, kad per ateinančius dešimtmečius mūsų miestai dažniau patirs ekstremalius klimatinius reiškinius, kurie apims vis didesnius plotus.

Tačiau šiandien vos 26 proc. Europos miestų turi kokį nors prisitaikymo prie gresiančios klimato kaitos planą. Daugumai šių miestų sunkiai sekasi įgyvendinti savo planus dėl įvairių kliūčių: nuo nelanksčių organizacijų iki nesuderinamų teisės aktų.

Naujojoje ataskaitoje „Sweco“ siekia parodyti miestams, kaip paspartinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir įveikti klimato kaitos iššūkius.

„Po interviu ir išsamių tyrimų nustatėme keturias tendencijas miestų planavimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityse – tai akivaizdžios kliūtys ir sunkumai miestų planuotojams. Remdamiesi šiomis tendencijomis, atrinkome dešimt pirmaujančių Europos miestų geriausios patirties pavyzdžių, kaip sėkmingai spręsti šiuos sunkumus“, – sako Miestų atsparumo ir plėtros rinkų direktorius Jonathan A. Leonardsen. 

Pavyzdžiui, inovatyvių mėlynųjų ir žaliųjų pastatų stogų ir gatvės lygyje esančių viešųjų vandens aikščių sujungimas Roterdame yra pagrindinis prisitaikymo prie ekstremalių klimatinių reiškinių planavimo komponentas. Berlyne atskirų lietaus vandens ir nuotekų tvarkymo tarifų įvedimas pakeitė plataus masto ir mažesnių prisitaikymo priemonių finansavimo galimybes. O Barselonoje „Bendrojo medžių plano“ („Tree Master Plan“) projektu siekiama viršyti minimalius ES standartus pagal žaliųjų zonų prieinamumo rodiklį vienam gyventojui.

„Sweco“ „Miesto įžvalgos“ („Urban Insight“) ataskaita „Prisitaikymo prie klimato kaitos planavimas“ yra penktoji ataskaitų serijos klimato kaitos tematika dalis, kurioje mūsų ekspertai akcentuoja konkrečius duomenis, faktus ir mokslinę informaciją apie tai, ko reikia norint planuoti ir kurti saugią ir atsparią ateities miestų aplinką.