00 for ""

Kaip padidinti gyventojų tankumą ir išvengti klimato pavojų – atsparių miestų bendruomenių kūrimas

Naujoje „Sweco“ ataskaitoje atskleidžiama, kaip miestai gali padidinti gyventojų skaičių 100 proc., darbo vietų skaičių 100 proc. ir žaliųjų plotų apimtį 100 proc., pagerindami gyvenimo sąlygas ir atsparumą klimato kaitai.

Siaučiant „Covid-19“ pandemijai, kai žmonės turi išlaikyti saugų atstumą vieni nuo kitų, sudėtinga kalbėti apie didesnį gyventojų tankumą. Nors vis dar neaišku, koks yra ryšys tarp miesto gyventojų tankumo ir „Covid-19“ paplitimo, miestai ir miesteliai turi spręsti dabartinės ir būsimų pandemijų grėsmes taip pat neatidėliotinai, kaip ir grėsmes, kurias sukelia ekstremalios oro sąlygos, pavyzdžiui, karščio bangos, sausros ir gausesni krituliai.

Šiandien pusė pasaulio gyventojų gyvena miestuose. Jungtinės Tautos prognozuoja, kad iki 2050 m. miestuose gyvens du trečdaliai pasaulio gyventojų. Ši sparti urbanizacija mums kelia naujų iššūkių ir galimybių.

Naujas „Sweco“ tyrimas, paremtas pirmaujančiais pramonės srities pasauliniais tyrimais ir patirtimi, rodo, kad tvarus ir sumanus vystymasis, kai imamasi tikslinių klimato veiksmų, galėtų išspręsti iš pažiūros neišsprendžiamą lygtį – padidinti gyventojų skaičių 100 proc., darbo vietų skaičių 100 proc. ir žaliąją erdvę 100 proc., užtikrinant klimatui atsparias ir gyvenimui tinkamas sąlygas.

„Tinkamai atliekant gyventojų tankinimą būtų galima pagerinti atsparumą klimatui ir gyvenimo kokybę, tuo pačiu užtikrinant įvairią ir praturtinančią žmonių patirtį“, – sako „Sweco“ kraštovaizdžio architektė Sara Tärk. Ji yra ypač suinteresuota užtikrinti ekologiškų struktūrų kokybę ir kiekį miestuose.

Tyrimo duomenimis, pagerinus prieigą prie bendrų erdvių, lankstesnės infrastruktūros, geresnių technologijų, nuotolinio darbo ir bendro mobilumo, vieno kaimyno privačios erdvės poreikis ir bendras darbuotojo plotas gali būti sumažintas 20 proc. „Covid-19“ pandemijos metu viešosios erdvės, tokios kaip miesto parkai, vertinamos labiau nei anksčiau. Juos galima išplėsti pertvarkant taip, kad sumažėtų vietos automobilių stovėjimui ir automobiliams, kurie užima daug erdvės.

Tinkamai suprojektavus erdvę, gyvenimo sąlygos pagerėtų, matuojant pagal vienam gyventojui tenkančią prieinamą erdvę. Miestai, pasižymintys lanksčiu dizainu ir turintys stiprią bendruomenę, taip pat daug sėkmingiau atsigauna po ekstremalių įvykių, palyginus tu miestais, kuriuose socialinė aplinka kuriama tradiciniu būdu.

Kaip atrodys miestų rajonai ateityje: klimato sąlygoms atsparių ir tankiai apgyvendintų miestų projektavimas yra antras klimato veiksmams skirtos „Sweco“ ataskaitų serijos „Miestų įžvalgos“ ciklas. Ataskaitoje mūsų ekspertai pateikia konkrečius duomenis ir faktus bei nurodo mokslo sritis, kurios būtinos norint planuoti ir projektuoti saugias ir klimato sąlygoms atsparias ateities miestų aplinkas.