00 for ""

Infrastruktūros išmetamo anglies dioksido kiekio ribojimas yra klimato krizės sprendimo būdas

Jau dabar infrastruktūros sektoriai tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė atsakingi už daugiau nei 50 procentų išmetamo anglies dioksido kiekio. Iki 2050 m. šis skaičius gali išaugti iki 90 procentų. Gebėjimas įvertinti išmetamo anglies dioksido kiekį pradiniuose projekto etapuose yra būtinas, kadangi čia slypi didžiausios anglies dioksido ir sąnaudų sumažinimo galimybės.

Pirmą kartą prieš Pasaulio ekonomikos forumą pateiktoje „2020 metų pasaulinių grėsmių ataskaitoje“, kurioje pateikiamos 750 ekspertų ir sprendimų priėmėjų iš viso pasaulio ataskaitos apie didžiausias grėsmes, matyti, kad penki didžiausi nuogąstavimai yra susiję su klimatu.

Tuo pat metu vyriausybės, pagrindiniai miestai ir didelės organizacijos visame pasaulyje skelbia apie kritišką klimato padėtį. Po šių pareiškimų greitai seka įsipareigojimai dramatiškai mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį. Augant uždavinių siekti nulinio grynojo anglies dioksido išmetimo skaičiui mažai kas pagalvoja apie su tuo susijusias sąnaudas.

Iki šiol su infrastruktūros statyba susiję išmetimai dažniausiai likdavo nepastebėti visą dėmesį skiriant su veiklos vykdymu susijusių išmetimų mažinimui. Atėjo laikas pokyčiams.

Kaip savo naujoje išsamioje ataskaitoje teigia „Sweco“, siekiant sumažinti išmetimus iki grynojo nulio ir užkirsti kelią katastrofiškai klimato kaitai, turime spręsti anglies dioksido išmetimų, susijusių su šalies infrastruktūra, tokia kaip transportas, vanduo, atliekos, energija ir komunikacijos, problemą.

Jau šiandien infrastruktūros sektoriai atsakingi už daugiau nei 50 procentų išmetamo anglies dioksido kiekio tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė. Iki 2050 m. šis skaičius gali padidėti iki 90 procentų, kadangi Europoje gyventojų skaičius auga ir naujos bei geresnės infrastruktūros poreikis išlieka.

„Veiksmingas infrastruktūros projektas gali sumažinti tiek anglies dioksido išmetimą, tiek sąnaudas iki tam tikro taško, paprastai per medžiagų kiekių ir statybos darbų apimčių sumažinimą. Tačiau būtina siekti daugiau nei šis anglies dioksido išmetimo ir sąnaudų sumažinimo taškas, jeigu norime pasiekti nulinį grynąjį išmetimą ir spręsti kritišką klimato padėtį“, – sako Statybos inžinierių instituto bendradarbis ir „Sweco“ technikos direktorius anglies dioksido ir tvarumo klausimams Lewisas Barlowas.

Dešimtmečiais civilinė inžinerija vystėsi per skaitmeninių technologijų plėtrą. Laikas prie šio proceso prisijungti anglies dioksido ir sąnaudų valdymui. Turime skubiai pasiekti tašką, kai projekto sprendimai tiek dėl anglies dioksido išmetimo, tiek dėl sąnaudų galėtų būti iš karto įvertinti.

Šiuo metu „Sweco“ rengia metodiką naudodama parametrinį projektavimą – procesą, kai kompiuteriniai algoritmai automatiškai teikia sprendimus, atitinkančius konkrečių projekto parametrų rinkinį, su besimokančiomis sistemomis, siekiant surasti optimalų anglies dioksido išmetimų ir sąnaudų sprendimą.

Galiausiai, bus įmanoma panaudoti besimokančias sistemas greitai optimizuoti anglies dioksido išmetimą ir sąnaudas bet kokiai projektinei problemai. Tuo tarpu turime nuo pat pradžių integruoti anglies dioksido išmetimo valdymą į savo procesus.

„Anglies dioksido išmetimas ir sąnaudos infrastruktūroje: klimato krizės sprendimo būdas“ – pirmoji „Sweco“ Urbanistinių įžvalgų ataskaitų serijos ataskaita klimato politikos tema, joje ekspertai pateikia konkrečius duomenis, faktus ir tyrimus, būtinus planuoti ir kurti saugias ir atsparias ateities miestų aplinkas.