00 for ""

Informacija atnaujinta 2021-01-22

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „HILL Group“, V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius, tel. +37052041653.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, V Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.ltwww.sweco.lt.

PŪV pavadinimas:  Alyvos perdirbimo ir alyvų gamybos įmonės Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statyba ir veikla.

PŪV vieta: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos r. sav. administracija bei Aplinkos apsaugos agentūros 2020-11-20 d. raštu Nr. (30.1)A4E-10692 įtraukta Klaipėdos m. sav. administracija.

Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima teikti iki 2020-11-12 imtinai PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva“, pasiūlymų kopijas pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai anksčiau nurodytais kontaktais.