00 for ""

Informacija apie parengtą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros poveikio aplinkai vertinimo (toliau–PAV) programą

Atnaujinta 2023-01-25

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt; www.portofklaipeda.lt

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. 852622621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtra

PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos pietinė dalis Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių teritorijose.

PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Klaipėdos m. sav. administracija, Neringos sav. administracija.

Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@gamta.lt, tel. +370 68292653.

Pasiūlymus PAV programai galima teikti per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti čia 

Su parengta PAV ataskaita po atliktų viešinimo ir derinimo procedūrų (2023-01-24) galima susipažinti čia.