00 for ""

Informacija apie parengtą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialųjį planą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano rengimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2013-06-18 nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu, o Specialusis planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį, Specialiajam planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

Planavimo organizatorius  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt. Kontaktiniai asmenys: L. e. Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjos pareigas Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt), ir Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).

Institucija, atsakinga už specialiojo plano rengimą – Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal Įsakymo 4 p. atsakinga už Specialiojo plano parengimą, yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@port.lt, interneto svetainė www.portofklaipeda.lt. Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@port.lt), Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus projektų vadovė Dovilė Balsytė (tel. (8 46) 499 695, el. d.balsyte@port.lt).

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Kontaktiniai asmenys: Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas  (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt), Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@sweco.lt) ir Geležinkelių skyriaus vadovas Algirdas Michelkevičius  (tel. 8 614 81144, el. p. algirdas.michelkevicius@sweco.lt).

Planavimo tikslai: suplanuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos dalyje, kurios reikia efektyviai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje vykdomai veiklai užtikrinti; nustatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros, jų teritorijų naudojimo ir apsaugos sąlygas bei reglamentus; modernizuoti ir plėsti susisiekimo transporto infrastruktūrą bei numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2016-07-25 įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Specialiojo plano planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros, kurių metu buvo parengta ir paviešinta SPAV ataskaita, gautos SPAV subjektų išvados. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-204 buvo pritarta SPAV ataskaitai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. 2-1868 buvo pritarta Specialiojo plano koncepcijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. spalio 15 d. raštu Nr. 2-5109 buvo pritarta Specialiojo plano konkretizuotiems sprendiniams.

Su parengtu Specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. sausio 18 d. (imtinai):

Vieša Specialiojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. sausio 18 d. (imtinai) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (posėdžių salėje, šalia apsaugos posto), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.).

Baigiamasis susirinkimas-konferencija / viešas svarstymas vyks 2021 m. sausio 19 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Ekstremaliosios situacijos bei karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, tame tarpe ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų kiekį, Specialiojo plano viešas svarstymas bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. sausio 19 d. 13.00 val.

Tiesioginę internetinę vaizdo transliaciją bus galima pasiekti keliais būdais:

Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių raštu galima planavimo organizatoriui prieš tai nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių nepriimami.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus raštu turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Su dokumentais galite susipažinti čia.