00 for ""

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Paskelbta 2021-05-07

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel.: (+370) 5 232 9600, el. p.: lakd@lakd.lt, tinklalapis: www.lakd.lt. Kontaktinio asmens el. p. vytautas.bruzga@lakd.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (+370) 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimas, Kalvarijos savivaldybės teritorija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Kalvarijos savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius; Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. PAV programą tvirtina atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos adresu: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba info@sweco.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.

Susipažinti su PŪV PAV programa galima paspaudus čia.