00 for ""

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita

Atnaujinta 2021-05-12

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Šilalės vėjas“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235, Vilnius. Tel.: +370 610 05266, el. p.: viktorija.sankauskaite@enefitgreen.ltwww.enefitgreen.ee.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.ltwww.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „ Šilalės vėjas“ planuojamų iki 12 vėjų jėgainių statyba ir veikla Šilalės r. sav.https://www.sweco.lt/link/c5e40239bade4ba499811d1277284108.aspx

PŪV vieta: Kikonių k., Jankaičių k., Vaikių Lauko k., Dargalių k., Laukuvos sen., Tauragės apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Tauragės departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Tauragės skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Šilalės rajono savivaldybės administracija; Varnių regioninio parko direkcija.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyko: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-01-14 17:00 val.

Su PŪV PAV ataskaita (2021-03-22_laida A) galite susipažinti čia.

Su atnaujinta PŪV PAV ataskaita (2021-05-12_laida B) galite susipažinti čia.