00 for ""

Informacinis pranešimas apie parengtą detaliojo plano koncepciją ir SPAV ataskaitą

Atnaujinta 2022-03-17

Parengta Uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., Klaipėdoje detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-211 „Dėl uosto ir rezervinės teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltelės g. Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje – sklypuose, kurie detaliajame plane pažymėti numeriais 01 ir 01a (toliau – detalusis planas) koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 66, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius – Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@port.lt, interneto svetainė www.port.lt.

Detaliojo plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, 08105 Vilnius, tel. 8 620 25782, el. p.: geodezija@vzf.lt. Kontaktiniai asmenys: TPV Aurelija Čergelienė (tel. 8 676 42727, el. p. aurcerg@gmail.com).

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel.: (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė: www.sweco.lt. Kontaktiniai asmenys: Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Strėvos g. 4 ir žemės sklypas Mituvos g. 2, Klaipėdoje. Planuojamas plotas – apie 3,0708 ha.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AD2-1953 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. AD1-271 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“.

Planavimo tikslai: detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti esamus sklypus į vieną sklypą, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui.

Planavimo uždaviniai: pakeisti sujungto žemės sklypo naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius). Papildomi planavimo uždaviniai: sprendžiant susisiekimo organizavimo klausimus, nepabloginti greta esančios gyvenamosios teritorijos naudotojų būklės labiau, nei iki korektūros rengimo; numatyti kompensacines priemones greta esančiai gyvenamajai teritorijai dėl planuojamos veiklos sklypuose pasikeitimo.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. AD2-426 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“.

SPAV rengimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m gegužės 14 d. įsakymas Nr. AD1-615 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galutinio sprendimo“.

Susipažinti su parengtu detaliojo plano koncepcijos dokumentu ir SPAV ataskaita galima nuo 2022 m. vasario 14 d. iki kovo 15 d. imtinai: Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/teritoriju-planavimas-planavimo-viesumas/7663) ir SPAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje (https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacinis-pranesimas-apie-parengta-detaliojo-plano-koncepcija-ir-spav-ataskaita/).

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. kovo 16 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3BgAAWg

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl detaliojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui teikiami raštu ir (ar) teritorijų planavimo informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl detaliojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nebepriimami.

Su parengta viešinimui skirta SPAV ataskaita (2022-02-08_0_laida) galima susipažinti čia

Su parengtu viešinimui skirtu detaliojo plano koncepcijos dokumentu galima susipažinti čia

Su parengtu viešo susirinkimo (2022-03-16) protokolu galima susipažinti čia