00 for ""

  • Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su Alyvos perdirbimo ir alyvų gamybos įmonės Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta 2022-08-02

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „HILL Group“, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, tel. +370 5 204 1653, el. p. info@hillgroup.eu, www.hillcorp.kz .

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: Alyvos perdirbimo ir alyvų gamybos įmonės Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

PŪV vieta: Laistų g. 37, 39, 41 ir 42, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PŪV PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki 2021-07-19 imtinai PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją pateikiant PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyko: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-07-19 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3gkGlcn

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukciją galite rasti paspaudus čia.

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia.

Su naujausia nuasmeninta PŪV PAV ataskaita (2022-08-02_I_laida) galima susipažinti čia