00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su  UAB „Biržų vėjas“ planuojamų iki 37 vėjo elektrinių Parovėjos ir Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta 2023-08-16

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Biržų vėjas”, J. Janonio a. 5, LT-41170, Biržai, tel. +370 610 25533, el. p.: evaldas@rdg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/. Kontaktinis asmuo Vytautas Belickas, tel. +370 699 83628, el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Biržų vėjas“ planuojamų iki 37 vėjo elektrinių (toliau – VE) Parovėjos ir Nemunėlio Radviliškio sen. Biržų r. sav., Panevėžio apskr. statyba ir veikla.

PŪV vieta: VE ir jų veiklai būtini infrastruktūros objektai planuojami Biržų r. sav. Parovėjos ir Nemunėlio Radviliškio sen. teritorijose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PŪV PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Biržų r. savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 92653, el. p.: aaa@gamta.lt, interneto svetainė https://aaa.lrv.lt/.

Su parengta PŪV PAV ataskaita galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje adresu https://www.sweco.lt/pranesimai/kategorija/svarbus-pranesimai/ arba paspaudus konkrečią aktyvią nuorodą į paskelbtą nuasmenintą ataskaitą: https://byt.lt/rlREj.

Su eksponuojama popierine PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2023-06-09 iki 2023-07-10 (imtinai): Parovėjos seniūnijos administracijos patalpose (Karališkių g. 3, Parovėja, Biržų r.), tel. +370 450 56199; Nemunėlio Radviliškio seniūnijos administracijos patalpose (Biržų g. 5, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.), tel. +370 450 55189. Seniūnijų darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius), pirmadienį–ketvirtadienį 07.30-16.30 val., penktadienį 07.30-15.15 val. (pietų pertrauka 11.30-12.15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-07-10 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, Vilnius) arba el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją pateikiant PAV subjektams ir AAA informacijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyks: 2023-07-10 18:00 val. Biržų rajono savivaldybės Parovėjos kaimo bendruomenės namuose (Karališkių g. 2, Parovėja, Biržų r.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://byt.lt/SUGkW. Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Nemunėlio Radviliškio seniūnijos administracines patalpas bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Su parengta nuasmeninta PŪV PAV ataskaita (2023-08-16, B laida) galima susipažinti čia.

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia