00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Dominari“ Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. Standžių poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokščių gamybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta 2022-10-10

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“ , Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k. Panevėžio r. sav. Tel.: +370 45 454 014, El. p.: info@dominari.lt; Tinklalapis: www.dominari.lt. Kontaktinio asmens el. p.: r.valaitis@pirogrupe.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT–05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; Tinklalapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: justinas.musteikis@sweco.lt

PŪV pavadinimas: Standžių poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokščių gamyba.

PŪV vieta: Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Panevėžio r. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas; Kultūros paveldo departamento Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62 008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2022-02-04 imtinai PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. vasario 4 d. 17:00 val. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://bit.ly/3qP5XCr .

Su parengtu viešo susirinkimo (2022-02-04) protokolu galima susipažinti čia

Su parengta nuasmeninta PŪV PAV ataskaita (2022-10-10, laida D) galima susipažinti čia