0 of 0 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Vėjo parkai“ planuojamų iki 18 vėjo jėgainių statybos ir veiklos Akmenės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Informacija atnaujinta 2021-07-21

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo parkai“, Olimpiečių g. 1-40, Vilnius, tel. +370 685 25199, el. p. donatas.celesius@enefitgreen.lt; www.enefitgreen.ee.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Vėjo parkai“ planuojamų iki 18 vėjo jėgainių statyba ir veikla Akmenės r. sav.

PŪV vieta: Kanteikių k., Sablauskių k., Mergeluičių k., Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. ir Saunorių I k., Dovydžių k., Laumenų I k., Liepkalnio k., Šliupščių k., Strimyliškių k., Kruopių sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PŪV PAV ataskaitos: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyko: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-07-14 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3gpIdPY

Su parengta PŪV PAV ataskaita (2021-03-04_laida_A) galima susipažinti čia.

Su parengta PŪV PAV ataskaita (2021-06-08_laida_B) galima susipažinti čia.

Su atnaujinta PAV ataskaita (2021-08-04_laida_B) galima susipažinti čia.

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia.