00 for ""

Informuojame apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau-pav) programą

Paskelbta 2022-07-04

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė (tel. (8 5) 239 3835, el. p.  jurgita.barysiene@sumin.lt). AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 269 3353, El.  p. info@ltginfra.lt , interneto svetainė www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys: „Rail Baltica“ koordinavimas Projektų parengimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel.: +370 682 60331, el. p. : ieva.matulionyte@ltginfra.lt).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt (kontaktinis asmuo V. Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).

PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.

PAV subjektai: Kauno r. sav. administracija, Kazlų Rūdos sav. administracija, Prienų r. sav. administracija, Marijampolės sav. administracija, Lazdijų r. sav. administracija, Kalvarijos sav. administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Pasiūlymus PAV programai galima teikti per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti čia