00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su  UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 20 vėjo elektrinių parko Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta 2024-03-01

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Plungės vėjo energija”, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, tel. +370 625 06382, el. p. Agne.Kniezaite-Gofmane@ignitis.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/. Kontaktinis asmuo Renata Šimkienė, tel. +370 699 15667, el. p. renata.simkiene@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 20 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV vieta: VE vieta numatoma Rimučių k., Šašaičių k., Smilgių k., Lieknių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje. TP vieta (A alternatyva) yra Lekemės k., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje, požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Žlibinų sen., Babrungo sen. bei Stalgėnų sen. (Plungės r. sav.) ir Medingėnų sen. (Rietavo sav.) teritorijas. TP vieta (B alternatyva) yra Kepurėnų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje, požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Žlibinų sen. (Plungės r. sav.) teritoriją.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PŪV PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Plungės r. savivaldybės administracija, Rietavo savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 92653, el. p.: aaa@gamta.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje adresu https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/plunges-1-ve-parkas-pav-ataskaita arba paspaudus konkrečią aktyvią nuorodą į paskelbtą nuasmenintą ataskaitą: https://bit.ly/Plunges1-ataskaita.

Su eksponuojama popierine PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2023-03-21 iki 2023-04-20 (imtinai): Žlibinų seniūnijos administracijos patalpose (Žemaičių g. 6, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav.), tel. +370 44847612; Babrungo seniūnijos administracijos patalpose (Platelių g. 21, Babrungo k., Babrungo sen., Plungės r. sav.), tel. +370 44842343; Medingėnų seniūnijos administracijos patalpose (Plungės g. 1, Medingėnų k., Medingėnų sen., Rietavo sav.), tel. +370 44841711;  Stalgėnų seniūnijos administracijos patalpose (Žalioji g. 5, Stalgėnų k., Stalgėnų sen., Plungės r. sav.), tel. +370 44845714. Seniūnijų darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius), pirmadienį-ketvirtadienį 7.30-16.30 val., penktadienį 07.30-15.15 val. (pietų pertrauka 11.30-12.15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-04-20 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, Vilnius) arba el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją pateikiant PAV subjektams ir AAA informacijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyks: 2023-04-20 18:00 val. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro patalpose (Žarėnų g. 46, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: http://bit.ly/42kFChy. Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Babrungo, Medingėnų ir Stalgėnų seniūnijų administracines patalpas bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia

Su parengta nuasmeninta PŪV PAV ataskaita  (2024-03-01, C laida) galima susipažinti čia