00 for ""

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 32 vėjo elektrinių parko Šateikių sen., Kulių sen., Nausodžio sen., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Paskelbta 2023-08-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Plungės vėjo energija”, Laisvės pr. 10, Vilnius, tel. +370 625 06382, el. p.: agne.kniezaite-gofmane@ignitis.lt, interneto svetainė: https://ignitisrenewables.com/lt/.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/. Kontaktinis asmuo Renata Šimkienė, tel. +370 699 15667, el. p.: renata.simkiene@sweco.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 32 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Šateikių sen., Kulių sen., Nausodžio sen., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. statyba ir veikla.

VE vieta numatoma Šateikių sen. (Mamių k., Baltmiškių k., Pakutuvėnų k.), Kulių sen. (Čiūželių k., Šiemulių k.), Nausodžio sen. (Mažiavų k.), Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje. TP vieta – Stalgėnų sen. (Lekemės k.), Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje. Požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Nausodžio sen., Stalgėnų sen., Šateikių sen., Kulių sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritoriją.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. +370 444 47276, el. p. telsiai@nvsc.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis skyrius (Respublikos g. 43, Telšiai; Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, tel. +370 444 51467, el. p. telsiai-taurage@kpd.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. +370 463 54476, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt), Plungės r. savivaldybės administracija (Vytauto g. 12, Plungė, tel. +370 448 73166, el. p. savivaldybe@plunge.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 527 23284, el. p. vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/plunges-2-ve-parkas-pav-ataskaita/ arba https://byt.lt/GKj0C.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama nuo 2023-07-11 iki 2023-08-10 (imtinai): Šateikių seniūnijos administracijos patalpose (Žemaitės g. 14, Šateikių k., Plungės r. sav.), tel. +370 448 48587; Kulių seniūnijos administracijos patalpose (J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav.), tel. +370 448 45116; Nausodžio seniūnijos administracijos patalpose (Kulių g. 76, Varkalių k., Plungės r. sav.), tel. +370 448 44231; Stalgėnų seniūnijos administracijos patalpose (Žalioji g. 5, Stalgėnų k., Plungės r. sav.), tel. +370 448 45714. Seniūnijų darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius), pirmadienį–ketvirtadienį 07:30-16:30 val., penktadienį 07:30-15:15 val. (pietų pertrauka 11:30-12:15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki 2023-08-10 (imtinai).

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2023-08-10 18:00 val. Kulių kultūros centro mažojoje salėje (J. Tumo – Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://byt.lt/lpzpb. Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Šateikių seniūnijos administracines patalpas (Žemaitės g. 14, Šateikių k., Plungės r. sav.), Stalgėnų seniūnijos administracines patalpas (Žalioji g. 5, Stalgėnų k., Plungės r. sav.), Nausodžio seniūnijos Varkalių bendruomenės patalpas (Kulių g. 76, Varkaliai, Plungės r. sav.) bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Su parengta nuasmeninta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2023-07-04, 0 laida) galima susipažinti čia.

Pilna tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA2ZjJkNTgtNWVkZC00NzMyLTllZGEtMTA4NDc2YWFlNWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia