00 for ""

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Paskelbta 2024-07-08

Planuojamos ūkinės (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, faks. +370 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys: Tarptautinio bendradarbiavimo grupės Strateginių sprendimų ir programų valdymo klausimų vyresnioji patarėja (tel. +370 658 73360, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt), Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Jurgita Barysienė (tel. +370 657 02486, el. p.  jurgita.barysiene@sumin.lt).
AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. +370 5 269 3353, El.  p. info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys: „Rail Baltica“ valdymo Teritorijų planavimo projektų vyriausioji projekto vadovė Ieva Matulionytė (tel.: +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt).

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Ozo g. 12A-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/. Kontaktinis asmuo Vytautas Belickas, tel. +370 699 83628, el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.

Teritorija: Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių sen.), Prienų r. sav. (Veiverių sen.), Kazlų Rūdos sav. (Kazlų Rūdos sen.; Plutiškių sen.), Marijampolės sav. (Marijampolės sen.; Liudvinavo sen.; Sasnavos sen.; Narto sen.), Kalvarijos sav. (Kalvarijos sen.; Sangrūdos sen.), Lazdijų r. sav. (Būdviečio sen.; Šeštokų sen.) teritorijos.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Kalvarijos savivaldybės administracija (Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, el. p. priimamasis@kalvarija.lt); Kauno r. savivaldybės administracija (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. +370 37 305 503, el. p. info@krs.lt); Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda, tel. +370 343 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt); Lazdijų r. savivaldybės administracija (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt); Marijampolės savivaldybės administracija (J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. +370 343 90 011, el. p. administracija@marijampole.lt); Prienų r. savivaldybės administracija (Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai, tel. + 370 319 61102, el. p. savivaldybe@prienai.lt); Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius, tel. +370 5 264 9676, el. p. info@nvsc.lt); Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 5 273 4256, el. p. centras@kpd.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius, tel. +370 707 56 880, el. p. pagd@vpgt.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 659 29 483, el. p. vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinės nuorodos į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:

PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje:https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/rail-baltica-pl-lt-siena-jiesia-pav-ataskaita/ arba paspaudus konkrečią aktyvią nuorodą į paskelbtą ataskaitą: https://shorturl.at/fgb2G

PŪV organizatoriaus interneto svetainėje: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas/

Papildomai su PAV ataskaita galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje:  https://arcg.is/1OevCL

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-07-12 iki 2024-08-21 (imtinai): Kalvarijos savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 2, Kalvarija, tel. +370 648 09 009), Kauno r. savivaldybės administracijos patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. +370 37 305 503), Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patalpose (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, tel. +370 343 95 276), Lazdijų r. savivaldybės administracijos patalpose (Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. +370 318 66 108), Marijampolės savivaldybės administracijos patalpose (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė), Prienų r. savivaldybės administracija (Laisvės aikštė 12, Prienai, tel. + 370 319 61102). Savivaldybių darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Ozo g. 12A-1, Vilnius), pirmadienį–ketvirtadienį 7:30-16:30 val., penktadienį 7:30-15:15 val. (pietų pertrauka 11:30-12:15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-08-21 (imtinai).

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks kiekvienoje savivaldybėje hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu):

2024-08-12, 17:00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos I a. salėje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Marijampolės savivaldybės tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/2WYR
(pilna nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZjN2ZkZTMtNTA4ZC00ZjIxLWEyMDItNTg0ZjA2NjE1ZWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d)

2024-08-13, 17:00 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija). Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Kalvarijos savivaldybės tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/PCD3
(pilna nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk1Y2UwMzQtNGRiYS00NmY1LWJhMWUtMDUxMDYzOWYyNzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d)

2024-08-14, 13:00 val. Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (Vilniaus g. 1, Lazdijai). Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Lazdijų rajono savivaldybės tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/28YB
(pilna nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMzN2FiODctZjJhYy00NzZmLTlmMjUtM2RlYjViYmU1ZTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d)

2024-08-19, 17:00 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salė salėje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Prienų rajono savivaldybės tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/Z86R
(pilna nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU0ZDc2MmEtNmI3Mi00MGQ4LThmZmUtNzdjMTMwODQ1YmY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d)

2024-08-20, 17:00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės Didžiojoje salėje (II a., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda). Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Kazlų Rūdos savivaldybės tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/BMZ6
(pilna nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjYzQzY2EtMjgxZS00ZWU3LWE4NTEtN2E0NGFkOTkxZWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d)

2024-08-21, 17:00 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas). Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Kauno rajono savivaldybės tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/RKE5
(pilna nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIxMjlmYjEtZGNkYi00YTY4LTlhZWItZGFiYTBjYzc4NzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d)

Kiekvienoje savivaldybėje viešo supažindinimo metu bus labiau akcentuojami tos savivaldybės klausimai, sprendiniai.

Su parengta nuasmeninta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2024-07-01, 0 laida) galima susipažinti čia.