00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 19 vėjo elektrinių parko Šakių r. sav., Lukšių ir Griškabūdžio sen. teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta: 2024-04-16

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Sunly Land”, Vilniaus g. 28-201, LT-01402, Vilnius, interneto svetainė www.sunly.lt, tel. +370 656 35528, el. p. justina.buceviciene@sunly.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Ozo g. 12A-1, LT- 08200, Vilnius, interneto svetainė www.sweco.lt, tel.+370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt. Kontaktinis asmuo Renata Šimkienė, tel. +370 699 15667, el. p. renata.simkiene@sweco.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 19 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Šakių r. sav., Lukšių ir Griškabūdžio sen. teritorijose statyba ir veikla.

Planuojamų VE vieta – Lukšių sen. (planuojamos 18 VE: Kuprių k., Miliškių k., Ūsų k., Jurbūdžių k., Plynių k., Tubelių k., Laučiškių k., Lepšių k., Bartkų k., Ožkinių k.) ir Griškabūdžio sen. (planuojama 1 VE – Girinės Kubiliškės k.), Šakių r. sav., Marijampolės apskr. teritorijoje.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

Šakių r. savivaldybės administracija (Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. +370 345 60750, el. p. savivaldybe@sakiai.lt) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas (A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. +370 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt); Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius (Birutės g. 3a, Alytus; Vytauto g. 19, Marijampolė, tel. +370 343 55246, el. p. alytus-marijampole@kpd.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. +370 37 372337, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt).

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas aaa@gamta.lt.

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/sakiu-ve-parkas-pav-ataskaita/ arba paspaudus konkrečią aktyvią nuorodą į paskelbtą ataskaitą: https://bit.ly/Sakiai_PAV_ataskaita.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-02-23 iki 2024-03-27 Lukšių seniūnijos patalpose (A. Tatarės g. 35, Lukšių mstl., Lukšių sen., Šakių r. sav.), tel. +370 345 44268; Griškabūdžio sen. patalpose (J. Jablonskio g. 2, Griškabūdžio mstl., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.), tel. +370 345 41308; seniūnijų darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Ozo g. 12A-1, Vilnius), pirmadienį–ketvirtadienį 07:30-16:30 val., penktadienį 07:30-15:15 val. (pietų pertrauka 11:30-12:15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai) iki 2024-03-27 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024-03-27 17:00 val. Lukšių kultūros namų salėje (A. Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Lukšių sen., Šakių r. sav.) ir tiesiogiai transliuojant internetu (prisijungimo nuoroda: https://msteams.link/AUFX). Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Griškabūdžio seniūnijos administracines patalpas bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Pilna 2024-03-27 tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjZmY1NTAtMDFlYi00ZWM4LWIwZDAtNDM0YjcyOTMxOWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d

Su parengta nuasmeninta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2024-04-16, A laida) galima susipažinti čia.

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia.