00 for ""

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Žalia žemė“ planuojamų iki 72 vėjo elektrinių parko Alionių, Širvintų ir Zibalų sen. Širvintų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Paskelbta: 2024-03-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žalia žemė”, adresas korespondencijai: Saltoniškių g. 12-2, LT-08105, interneto svetainė https://www.zaliazeme.lt/, tel. +370 665 14 422, el. p. info@zaliazeme.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/. Kontaktinis asmuo Vytautas Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: UAB „Žalia žemė“ planuojamų iki 72 vėjo elektrinių parko Alionių, Širvintų ir Zibalų sen. Širvintų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijose statyba ir veikla

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Širvintų r. savivaldybės administracija (Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. +370 382 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt); Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 264 9678, el. p. vilnius@nvsc.lt); Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius tel. +37052731024, el. p. vilnius@kpd.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 57 534, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/sirvintu-ve-parkas-pav-ataskaita/

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-02-12 iki 2024-03-13 (imtinai) Alionių seniūnijos patalpose (Miško g. 8, Alionių I k., Širvintų r.), tel. +370 382 43 785; Širvintų seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 86, Širvintos), tel. +370 382 51 341; Zibalų seniūnijos patalpose (Mokyklos g. 7, Zibalai, Širvintų r.), tel. +370 382 44 523, Molėtų r. Giedraičių seniūnijos patalpose (Širvintų g. 16, Giedraičių mstl., Molėtų r.), tel. +370 383 55 141; seniūnijų darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Ozo g. 12A-1, Vilnius), pirmadienį–ketvirtadienį 07:30-16:30 val., penktadienį 07:30-15:15 val. (pietų pertrauka 11:30-12:15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-03-13 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024-03-13 17:30 val. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje (I. Šeiniaus g. 4, Širvintos) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/A2Z1. Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Alionių seniūnijos patalpas (Miško g. 8, Alionių I k., Širvintų r.), Zibalų seniūnijos patalpas (Mokyklos g. 7, Zibalai, Širvintų r.) bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Pilna 2024-03-13 tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDczMmYwYTEtMTRkMi00MzBiLWEwNGItMzlmOTQyYzg0MDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d

Su parengta nuasmeninta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2024-02-06, 0 laida) galima susipažinti čia.

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia.

PRANEŠIMAS:

PAV dokumentų rengėjas per PAV ataskaitos viešinimo laikotarpį ir viešo PAV ataskaitos pristatymo visuomenei metu gavo 370 laiškų, raštų iš visuomenės atstovų. Visi gauti laiškai/raštai yra registruoti nustatyta tvarka.

PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi nagrinėja ir vertina visus gautus pasiūlymus ir teisės aktuose nustatyta tvarka parengs suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymą bei raštu informuos kiekvieną visuomenės atstovą, teikusį pasiūlymą ar pasiūlymai priimti, priimti iš dalies ar atmesti.

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas nenustato konkrečių suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo ir informavimo terminų.

Dėl labai didelio gautų visuomenės laiškų/raštų kiekio PAV dokumentų rengėjas nespės įvertinti visų gautų visuomenės pasiūlymų ir atsakyti visiems juos pateikusiems per siektinas 10 d. d. nuo viešo PAV ataskaitos pristatymo dienos, tačiau deda visas pastangas tai atlikti kuo skubiau teisės aktuose nustatyta tvarka.