00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimo UAB „Mestilla“ gamykloje, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Atnaujinta 2023-08-24

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Mestilla“, Kretainio g. 5, Klaipėda, tel. +370 46 41 6230, el. p.: info@mestilla.lt, interneto svetainė: https://mestilla.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/.

PŪV pavadinimas: Augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimo UAB „Mestilla“ gamykloje, Klaipėdoje.

PŪV vieta: esama UAB „Mestilla“ gamyklos teritorija adresu Kretainio g. 5 ir gretimo žemės sklypo dalis, Pramonės g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PŪV PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 92653, el. p.: aaa@gamta.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje adresu https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/uab-mestilla-pav-ataskaita/ arba paspaudus konkrečią aktyvią nuorodą į paskelbtą nuasmenintą ataskaitą: https://bit.ly/Mestillosataskaita.

Su eksponuojama popierine PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2022-10-06 iki 2022-11-08 (imtinai): Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose (Liepų g. 11, 116 kab., Klaipėda), pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), tel. +370 46 39 60 66; UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius), pirmadienį-ketvirtadienį 7.30-16.30 val., penktadienį 07.30-15.15 val. (pietų pertrauka 11.30-12.15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki 2022-11-08 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, Vilnius) arba el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją pateikiant PAV subjektams ir AAA informacijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyko: 2022-11-08 17:00 val. Klaipėdos m. savivaldybės administracinėse patalpose (Liepų g. 11, Klaipėda, III aukštas) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3rr4tis

Su praėjusio viešo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolu galima susipažinti čia

Su naujausia, parengta ir su PAV subjektais suderinta nuasmeninta PŪV PAV ataskaita (2023-08-23, F laida) galima susipažinti čia