00 for ""

„Klaipėdos mediena” paviršinių nuotekų valymo įrenginiai

Lokacija

Klaipėda, Lietuva

Metai

2014 – 2016

Klientas

„Klaipėdos mediena”

Paslaugos

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas, techninis ir darbo projektai, projekto vykdymo priežiūra

Apie projektą

„Sweco Lietuva“ gavo užduotį AB “Klaipėdos mediena” teritorijoje suprojektuoti paviršinių nuotekų valymo įrenginius, kuriuose būtų valomos paviršinės nuotekos, surenkamos 20 ha pramonės įmonės sklype.

Medžio dulkės, žievės atplaišos, purvas ir naftos produktai nuo medvežių – tai pagrindiniai teršalai, susidarantys įmonės teritorijoje ir su paviršinėmis nuotekomis patenkantys į valymo įrenginius. Rezultate buvo priimti tvarūs sprendiniai, kuriuose išvalytos nuotekos išleidžiamos į Danės upę, o dalis jų kaupiamos ir nukreipiamos į įmonės techninio – gaisrinio vandentiekio sistemą pakartotiniam panaudojimui, tuo būdu mažinant iš Danės upės techniniams poreikiams paimamo vandens poreikį.

Tvarūs sprendimai

Projektu įgyvendintas tikslas – įdiegti saugią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą ir panaikinti Danės upės vandens užteršimo galimybę.

Valymo įrenginiai yra uždaro tipo, įrengti upės kranto pylime. Požemines talpas dengianti apželdinta sklypo dalis darniai papildo įmonės teritorijos žaliuosius plotus. Lietaus metu įrenginiuose iki normatyvinių reikalavimų gali būti išvalomas 230 l/s debitas. Įrenginiuose naudojamos nuotekų valymo technologijos: nuotekų košimas, nusodinimas, atsiradus poreikiui numatyta galimybė įterpti reagentus.

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.