00 for ""

Įmonių tvarumo ataskaitų direktyvos (CSRD) paslaugos

Įmonių tvarumo ataskaitų direktyvos (CSRD) paslaugos

Ar esate viena iš beveik 49 tūkst. laimingųjų įmonių, kurios pagal ES Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą privalo atskleisti savo tvarumo rodiklius? Kartu pasitikime  naują sistemą, kuri pakeis tvarumo ataskaitų teikimo tvarką. Dėl plačios taikymo srities ir griežtų reikalavimų – CSRD poveikis neapsiriboja vien reikalavimų laikymusi, bet skatina įmones siekti tvaresnės ateities.

Kodėl svarbu atskleisti CSRD informaciją?

ES Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (ĮTSRD) yra svarbus veiksnys, skatinantis teigiamus pokyčius verslo aplinkoje. Įpareigodama teikti standartizuotas ataskaitas, apimančias aplinkos apsaugos, socialinius ir valdymo (ESG) veiksnius, CSRD didina įvairių bendrovių skaidrumą, atskaitomybę ir palyginamumą. Atskleidžiant informaciją ne tik akcentuojamas jūsų įsipareigojimas užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, bet ir tvirtai įtvirtinamas suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas ir patikimumas. Be to, tokiu būdu atveriamos galimybės gauti į ESG orientuoto investicinio kapitalo, o tai pagerina jūsų įmonės konkurencinę padėtį. Laikydamiesi teisinių reikalavimų, efektyviai mažinate riziką, stiprinate savo viešąją reputaciją ir atliekate pagrindinį vaidmenį bendrame tvarios ateities kūrimo procese.

 

Mūsų teikiamos paslaugos

Dvigubas reikšmingumo vertinimas: dvigubo reikšmingumo sąvoka yra labai svarbi CSRD ataskaitose, pagal kurią reikalaujama, kad įmonės nustatytų savo poveikį asmenims ir aplinkai (poveikio reikšmingumas), taip pat tvarumo veiksnius, kurie turi finansinį poveikį organizacijai (finansinis reikšmingumas).

Tikslų nustatymas: ne tik atskleisti politiką ir iniciatyvas, bet taip pat įpareigoti organizacijas nustatyti tikslus, pasirinkti atskaitos rodiklius ir pranešti apie pažangą, padarytą siekiant šių tikslų.

ES taksonomijos ataskaitų teikimas: ataskaitos rengiamos pagal ESRS standartus, todėl į jas įtrauktas reikalavimas suderinti ataskaitas taikant ES taksonomijos standartus.

Privalomasis užtikrinimas: mūsų paslaugos – tai individualiai pritaikytos ataskaitos, paruoštos CSRD privalomajam trečiosios šalies užtikrinimui arba jūsų pateiktos ataskaitos užtikrinimui.

Suderinimas su TCFD reikalavimais: mūsų ataskaitose atsižvelgiama į TCFD gairių laikymąsi, pasaulinio atšilimo ribojimą iki 1,5 °C ir klimato neutralumo užtikrinimą iki 2050 m.

Tvarumo grupės vadovė

Aurelija Breivytė

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.