00 for ""

Nepriklausoma aplinkosauginės informacijos patikra (verifikavimas)

Nepriklausoma aplinkosauginės informacijos patikra (verifikavimas)

Ar esate pasiryžę įrodyti savo įsipareigojimą siekti tvarumo teikdami tikslią ir patikimą aplinkosauginę informaciją? Pristatome mūsų riboto užtikrinimo tvarumo patikros paslaugas (Limited assurnace pagal ISO 14065:2020 ir ISO 16064-3), skirtas jūsų tvarumo ataskaitų, ES-taksonomijos, ŠESD skaičiavimų ir kitos tvarumo informacijos tikslumui ir vientisumui patvirtinti.

Kodėl tai svarbu?

Riboto užtikrinimo tvarumo patikros paslaugos – tai išsamus ir tikslingas organizacijos tvarumo teiginių vertinimas. Patikros (verifikavimo) tikslas – suteikti suinteresuotosioms šalims, investuotojams ir visuomenei pakankamą pasitikėjimo lygį dėl pateiktos tvarumo informacijos tikslumo ir patikimumo.

Kitaip nei išsamus auditas, kuris reikalauja tiesioginio įsitraukimo atvykstant į  įmonę ir tikrinant bei testuojant taršos šaltinius, riboto užtikrinimo patikra yra tikslingesnis ir veiksmingesnis procesas. Ši patikra apima antrinių šaltinių patikrą, konkrečią metodiką, skirtą tikrinti pagrindinius tvarumo rodiklius, duomenis ir procesus. Tikslas – nustatyti bet kokias reikšmingas neatitiktis ar netikslumus tvarumo ataskaitose.

Mūsų teikiamos paslaugos

Vertinimo apimties apibrėžtis: apibrėžti tikrinimo apimtį, įskaitant konkrečius tvarumo rodiklius ir tikrintinus dokumentus.

Testavimas ir tikrinimas: atlikti procedūras, pavyzdžiui, duomenų analizę, dokumentų peržiūrą ir pokalbius, kad būtų patikrintas pateiktos informacijos tikslumas ir išsamumas.

Reikšmingumo vertinimas: nustatyti, ar bet kokios nustatytos neatitiktys yra pakankamai reikšmingos, kad turėtų įtakos bendram tvarumo informacijos patikimumui.

Patikros ataskaita: atlikus vertinimą, Sweco Lietuva parengia riboto užtikrinimo patikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje aprašomos atliktos procedūros, rezultatai ir išvados dėl tvarumo pateiktų duomenų tikslumo ir patikimumo.

Informacijos atskleidimas: jeigu patikros metu nustatoma reikšmingų neatitikčių ar netikslumų, jie atskleidžiami verifikavimo ataskaitoje kartu su rekomendacijomis kaip juos patobulinti.

Tvarumo grupės vadovė

Aurelija Breivytė

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.