00 for ""

Organizacijos anglies pėdsako apskaita

Organizacijos anglies pėdsako apskaita

„Sweco“ tiki, kad anglies pėdsako apskaita yra pirmas svarbus žingsnis siekiant reikšmingų pokyčių. Mūsų teikiamos anglies pėdsako apskaičiavimo paslaugos skirtos padėti jūsų organizacijai priimti mokslu pagrįstus sprendimus, sumažinti poveikį aplinkai ir paskatinti perėjimą prie tvaresnės plėtros.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita ir ataskaitų teikimas visame pasaulyje

Pagerinkite savo anglies pėdsako valdymą su „Sweco Lietuva“! Pasinaudokite tarptautiniu mastu pripažintais ŠESD protokolo ir ISO 14064 standartais, kurie užtikrina skaičiavimų tikslumą ir patikimumą. Mūsų ekspertai lengvai integruoja šias metodikas į jūsų strategiją, užtikrindami tikslius ir patikimus šiltnamio efektą sukeliančių dujų skaičiavimus. Pateiksime naudingų įžvalgų, kurios padės priimti strateginius sprendimus, pagrįstus tiksliais moksliniais duomenimis ir užtikrinsime, jog skaičiavimai ir patarimai atitiks tarptautinius reikalavimus ir gerąsias praktikas.

Mūsų teikiamos paslaugos

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio nustatymas: nustatydami išmetamųjų teršalų kiekį visoje jūsų gamybos grandinėje, pateikiame išsamią jūsų anglies pėdsako kilmės informaciją.

Vertybių grandinės vertinimas: padeda suprasti, kurias emisijas (išlakas) jūsų organizacija išmeta tiesiogiai (1 SRITIS), kurių negalite tiesiogiai kontroliuoti (2 APIMTIS) ir kiek jūsų išmetamųjų teršalų susidaro gamybos grandinėje (3 APIMTIS), įskaitant veiklą prieš ir po jos.

Tvarumo ir mažinimo strategijos: bendradarbiaudami su mūsų techniniais konsultantais kurkite pritaikytas tvarumo strategijas, kurios atitiktų jūsų verslo tvarumo tikslus ir leistų sumažinti anglies dioksido išmetimą.

Ataskaitų teikimas ir atitiktis: mūsų teikiamose ataskaitose ne tik pateikiama išsami informacija apie jūsų išmetamą anglies dioksido kiekį, bet ir užtikrinamas suderinamumas su svarbiausiais informacijos atskleidimo standartais, pavyzdžiui, TCFD, CSRD, SBTI, CDP ir kt., todėl jūsų organizacija turi galimybę pademonstruoti savo įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ir aplinkosauginę atsakomybę.

Individualūs apskaitos sprendimai: siūlome ne tik tradicines paslaugas, bet ir teikiame bendrovei individualias priemones ir žinias, leidžiančias atlikti nepriklausomus išmetamųjų teršalų skaičiavimus, įžvalgius palyginimus ir priimti strateginius sprendimus vėlesniais metais.

Patikrinimas: mūsų specialistai peržiūrės jūsų turimus išmetamųjų teršalų duomenis ir ataskaitas, užtikrindami tikslumą, skaidrumą ir atitiktį pramonės standartams, pasiūlys naudingų rekomendacijų, kaip pagerinti duomenų rinkimo metodikas, patobulinti skaičiavimus ir pagerinti bendrą ataskaitų kokybę.

Tvarumo grupės vadovė

Aurelija Breivytė

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.